Kompetencia vizsgakérdések

Alap biztonsági kompetencia vizsgakérdések

1.Életmentő felszerelések használata (vízbe esés, vízből mentés), a hajófedélzeti mentő-eszközök, a vízbeesés kockázata, mentőmellény.

1.1. Soroljon fel a hajó fedélzetén megtalálható egyéni mentőeszközöket!
1.2. Soroljon fel a hajó fedélzetén megtalálható csoportos mentőeszközöket!
1.3. Mire szolgál a mentőgyűrű, mentőpatkó, hogyan és mikor használjuk?
1.4. Mire szolgál a mentőpad és mentőpárna?
1.5. Hogyan történik a mentőcsónak vízre bocsátása?
1.6. Sorolja fel azokat az eseteket, amikor fokozottan fennáll a vízbeesés kockázata!
1.7. Milyen veszélyt jelent a vízbe esettre az alacsony vízhőmérséklet?
1.8. Milyen veszélyt jelent a vízbeesettre a nagy sebességgel áramló víz?
1.9. Milyen veszélyt jelent a vízbeesettre a nagy hajóforgalom?
1.10. Hogyan végzi a vízbeesett kimentését a hajó fedélzetéről?
1.11. Melyek a hipotermia tünetei?
1.12. Hogyan kezeli a kihűléses állapotba került sérültet?
1.13. Ismertesse a kihűléses állapot és a sokk kapcsolatát!
1.14. Hogyan kezeli a vízből kimentett sérültet, amennyiben az illető légzése leállt?
1.15. Mire szolgál a mentőmellény?
1.16. Milyen a mentőmellény kialakítása, milyen részei vannak?
1.17. Milyen típusú mentőmellényeket ismer?
1.18. Hogyan történik a mentőmellény felvétele?
1.19. Milyen mentőmellény alkalmazható a hajózásban?
1.20. Mit kell ellenőriznie a mentőmellényen annak használata előtt?

2. A hajófedélzet, mint különleges munkakörnyezet, biztonságos közlekedés és tevékenység a hajófedélzeten, a hajófedélzeti veszélyhelyzet során alkalmazott eljárások, munkavégzés kötelekkel, sodronykötelekkel.

2.1. Milyen egyéni munkavédelmi eszközöket ismer?
2.2. Mi jellemzi a munkavédelmi cipőket?
2.3. Milyen veszélye van a magasban történő munkavégzésnek?
2.4. A hajófedélzet mely területei jelenthetnek veszélyt a munkavégzés során?
2.5. Milyen veszélyei vannak a gépházban zajló munkavégzésnek?
2.6. Hogyan végzünk munkát a hajó radar/rádió antennája közelében?
2.7. Mire kell ügyelni a mozgó alkatrészek közelében végzett munka esetén?
2.8. Milyen veszélyei vannak a zárt részekben végzett munkának, milyen előkészületeket igényel?
2.9. Mi a hajófedélzeti vészhelyzeti tervek szerepe?
2.10. Hogyan zajlik a hajó vészhelyzeti kiürítése?
2.11. Hogyan zajlik a vízbeesett kimentése?
2.12. Beszéljen a veszélyhelyzet során, az utasokkal zajló kommunikációról!
2.13. Hogyan működik a kötélfeszítő csörlő?
2.14. Milyen veszélyek jelentkezhetnek a kötélfeszítő csörlők használatakor?
2.15. Melyek a kötelekkel, sodronykötelekkel végzett munka során alkalmazott munkavédelmi eszkö-
zök, felszerelések?
2.16. A sodronykötelekkel végzett munka milyen veszélyeket rejt?

3. Hajófedélzeti tűzoltás, A hajófedélzeti tűzoltó berendezések, A hordozható tűzoltó berendezések használata.

3.1. Milyen kézi működtetésű tűzoltó berendezéseket ismer?
3.2. A tűz jellegének megfelelően mikor és milyen tűzoltó berendezéseket használhatunk?
3.3. Hogyan működik a tűzoltóvíz hálózat a hajón?
3.4. Hogyan működtetjük a kézi tűzoltó berendezést?
3.5. Mire kell ügyelnie a CO2 oltókészülék használata közben?

4. Zajterhelés a hajófedélzeten, zajforrások, a zaj élettani hatása, zajvédelem

4.1. Sorolja fel a hajófedélzeti zajforrásokat!
4.2. Milyen egészségkárosító hatásai vannak a rövid és hosszútávú zajterhelésnek?
4.3. Hogyan csökkenthetjük a hajón a környezet zajterhelését?
4.4. Milyen egyéni használatú zajvédő felszerelések léteznek?

5. Veszélyes anyagok kezelése a hajón, veszélyes anyagok, a veszélyes anyagok hatása az egészségre, munkavédelem veszélyes anyagokkal való érintkezés, munkavégzés esetén.

5.1. Milyen veszélyes anyagokkal találkozhat a hajón?
5.2. Hogyan tároljuk a veszélyes anyagokat a hajófedélzeten?
5.3. Mire ügyel a fedélzet vegyi anyagokkal történő tisztításakor?
5.4. Milyen hatása lehet az egyes veszélyes anyagoknak az emberi szervezetre?
5.5. Milyen előkészületeket kell tenni veszélyes anyagokkal történő munkavégzéskor?
5.6. Milyen, a veszélyes anyagokkal való munkavégzés során alkalmazandó egyéni munkavédelmi eszközöket ismer?

6. Alapszintű elsősegélynyújtás, elsősegély nyújtási eljárások

6.1. Milyen életfunkciókat és hogyan ellenőrzünk az elsősegély nyújtás kezdetén?
6.2. Milyen vérzés típusokat ismer?
6.3. Hogyan ismeri fel a végtagtörést?
6.4. Hogyan látja el az ütőeres vérzéses sérültet?
6.5. Hogyan látja el a hajszáleres vérzéses sérültet?
6.6. Hogyan látja el a visszeres vérzéses sérültet?
6.7. Mi a teendő valószínűsíthető gerincsérülés esetén?
6.8. Hogyan látja el a sokkos állapotban lévő sérültet?
6.9. Hogyan működik az automata életmentő defibrillátor berendezés?
6.10. Hogyan ismeri fel a mérgezés tüneteit?
6.11. Mit jelent a stabil oldalfekvés, mikor alkalmazzuk?
6.12. Mikor végez mellkaskompressziót?
6.13. Hogyan végzi a mellkaskompressziót?
6.14. Mit kell tenni sérült személy észlelése esetén?
6.15. Melyek a szívinfarktus tünetei?
6.16. Melyek az sztrók tünetei?

7. Kommunikáció idegen nyelven, veszélyhelyzeti kommunikáció

7.1 Mondja ki és határozza meg, hogy milyen esetekben használja az alábbi kifejezéseket:
1. There is a dangerous situation.
2. The ship is on fire.
3. The ship is aground.
4. The ship is collided.
5. The ship is flooding.
6. Someone has fallen overboard.
7. I need assistance.
8. There is a medical emergency.