Hajózási ismeretek kisgéphajó vizsgakérdések

Kérdés A válasz B válasz C válasz Kép (Opcionális) Helyes válasz
Milyen előkészületeket kell tenni, kikötés előtt? A kikötő kötélre kötélvég nyolcast kell kötni. Kihelyezni az ütköző ballonokat, előkészíteni a kikötő köteleket. Értesíteni a vízirendészetet az érkezésünkről.
Kihelyezni az ütköző ballonokat, előkészíteni a kikötő köteleket.
Miben segít a hajócsavar forgásirányának ismerete? Segít az előzésben. Segít a manőverezésben. Segíti a nagy sebességű kanyarodást.
Segít a manőverezésben.
Miben segít a hajócsavar forgásirányának ismerete? Segíti az iránytartást. Segíti a nagy sebességű kanyarodást. Segít az előzésben.
Segíti az iránytartást.
Hogyan közelíti meg kikötéskor a mólót erős, a part irányából fújó szélben? 5 - 10 fokos szögben. Közel merőlegesen. Csúszóra dobott horgonnyal.
Közel merőlegesen.
Általában melyik kötél megkötésével kell kezdeni a kikötést? Mindegy A farkötéllel. Az orrkötéllel.
Az orrkötéllel.
Milyen haladási sebesség mellett a leghatásosabb az orrsugárkormány? A hajó teljes sebességtartományában. Csak kis, a kikötői manőverezéseknél használt sebességeknél. Csak nagy sebességeknél.
Csak kis, a kikötői manőverezéseknél használt sebességeknél.
Kikötőben ledobott horgonyunkról a többi hajóvezető honnan szerez tudomást? Tilos bóját kötni a horgonyra, érkező, vagy induló hajót szóban kell figyelmeztetni a horgonyra, vagy a kikötőmestert kell tájékoztatni róla. A horgonyra kötött bójáról. Nem kell tudniuk a ledobott horgonyról, mert nem zavarja a kikötőben közlekedőket.
A horgonyra kötött bójáról.
Hogyan dönti el, hogy a kikötő használatához kellő vízmélység van-e? A kikötőkben olyan vízmélységet szoktak - ha kell kotrással - fenntartani, ami mellett a behajózás akadálytalan a kedvtelési kishajók számára. Az üzemeltető szóbeli, neten/kikötői szabályzatban közzétett tájékoztatása alapján. Kétség esetén csáklyával ellenőrzöm a kikötő szája előtt a vízmélységet, és ha a merülésnél kevesebb mint egy méterrel több, akkor nem kísérlem meg a behajózást.
Az üzemeltető szóbeli, neten/kikötői szabályzatban közzétett tájékoztatása alapján.
Idegen kikötőben veszteglés esetén a kikötő üzemeltetője visszatarthatja/elkérheti a hajólevelet? A hajólevelet elkérheti, és díjfizetésig visszatarthatja. A hajólevelet csak megnézheti, de nem tarthatja vissza. A hajólevelet elkérheti, de nem tarthatja vissza.
A hajólevelet elkérheti, és díjfizetésig visszatarthatja.
Kikötőben túl szűken bevett fordulónál, a hajó fara a partfalnak ütközik. Mi történhet külmotoros, illetve passzív kormányos hajó esetén ekkor? Mindkét esetben sérül a hajócsavar. Külmotoros hajónál a kormánylapát, passzív kormányos hajónál a hajócsavar sérülhet. Külmotoros hajónál a hajócsavar, passzív kormányos hajónál a kormánylapát sérülhet.
Külmotoros hajónál a hajócsavar, passzív kormányos hajónál a kormánylapát sérülhet.
Általában melyik kikötő kötél elengedésével kell kezdeni az elindulás manővert? Mindegy Az orr kötél A farkötél
A farkötél
Induláskor a hajó orráról kötél esik a vízbe. Mit tesz? Gázt adok. Üresbe veszem az irányváltót. Az irányváltóval nem bajlódok, azonnal leállítom a motort.
Üresbe veszem az irányváltót.
Külmotoros, faránál terhelt hajó ideális siklásszögének beállításához, kell e a trimmelést módosítani? A meghajtó szárat a fartól távolabb kell állítani, mert így a lefelé is ható tolóerő megemeli a farát, és süllyeszti az orrát A meghajtó szárat a hajó farához közelebb kell állítani, mert így a lefelé is ható tolóerő megemeli a farát, és süllyeszti az orrát A hajótest siklásba hozásához kell csak a trimmelésen állítani, az ideális siklásszöghöz ezután már nem kell módosítani rajta
A meghajtó szárat a hajó farához közelebb kell állítani, mert így a lefelé is ható tolóerő megemeli a farát, és süllyeszti az orrát
Kell e eltérni siklásban a trimmelés megszokott, kitapasztalt mértékétől a hajó terhelésének függvényében? Igen, mert, ha far, vagy orr nehéz a hajó, az összekötő szárat a hajó farához közelebb, vagy távolabb állítva érhető el az ideális siklási szög Nem, mert siklásban már nem számít, a kezdeti orr, vagy farnehéz helyzet, azt nagy sebességnél a felhajtó erők kiegyensúlyozzák Igen, mert, ha orr, vagy far nehéz a hajó, az összekötő szárat a hajó farához közelebb állítva érhető el az ideális siklási szög
Igen, mert, ha far, vagy orr nehéz a hajó, az összekötő szárat a hajó farához közelebb, vagy távolabb állítva érhető el az ideális siklási szög
Siklásban mikor ideális a hajó trimmelése? Ha a hajótest enyhén a fara felé dől, a tolóerő kissé lefelé hat. Ha a hajótest közel vízszintesen halad, a tolóerő hátrafelé hat. Ha a hajótest enyhén előre felé dől, a tolóerő enyhén felfelé hat.
Ha a hajótest közel vízszintesen halad, a tolóerő hátrafelé hat.
Hátramenetben manőverezve, jobbra kitérített kormány mellett, merre fordul a hajó orra? Jobbra. Balra.

Balra.
Kisgéphajóval nagy sebességgel haladva hogyan áll meg? Nagy sebesség mellett a megállást kitéréssel és visszafordulással egyidőben lehet csak végrehajtani. A géperőt fokozatosan veszem le. Késlekedés nélkül hátramenetbe kapcsolok.
A géperőt fokozatosan veszem le.
A kisgéphajó siklásban …………….. halad. az orrhullámán a farhullámán a testhullámán
az orrhullámán
Ha egy tárgy tulajdonsága, hogy felúszó, az a gyakorlatban mit jelent? Azt, hogy úszik a vízen, és ha elmerül is a felszínre emelkedik. Azt, hogy lebeg a vízben, és ha lejjebb nyomják, akkor ott marad. Azt, hogy úszik a vízen, de ha lenyomják, akkor már folyamatosan süllyed.
Azt, hogy úszik a vízen, és ha elmerül is a felszínre emelkedik.
A kishajókon általánosan használt perlon kötelek felúszóak? Nem.
Igen.
Igen.
Minek alapján van előírva egy kedvtelési célú kishajó kötelező felszerelése? A hajó utas befogadó képességének alapján. A hajó hosszának alapján. A hajó típusa alapján (motoros, vagy vitorlás kishajó).
A hajó hosszának alapján.
A kishajókon használt szintetikus kötelek a laza, belógó állapotból hirtelen nagy terhelésű rántásra…….. egyes elemi szálaik megszakadhatnak, a kötél " kiszőrösödik". megfeszülnek, megkeményednek. könnyen elpattanhatnak.
könnyen elpattanhatnak.
A GPS berendezés kötelező felszerelés e kedvtelési célú kisgéphajón? Igen, a Hajózási Szabályzat írja elő. Igen, a Szemleszabályzat írja elő. Nem.
Nem.
Az elemlámpa kötelező felszerelése a kedvtelési célú kisgéphajónak? Igen, vízálló kivitelű, tartalék elemmel és tartalék égővel. Nem kötelező felszerelés, csak ajánlott. Igen, de a mobiltelefon beépített elemlámpa funkciója is elfogadott.
Igen, vízálló kivitelű, tartalék elemmel és tartalék égővel.
Mit neveznek hajóútnak? A víziútnak a nagyhajók közlekedésére kijelölt és kitűzött, ennek hiányában a nagyhajók által az adott vízállásnál rendszeresen használt része, továbbá a veszteglőhely vízterülete, valamint a kikötőhöz tartozó vízterület. A víziút azon része, amely legalább 150 méter szélességgel és 3 méter mélységgel rendelkezik. A víziút azon része, amely minimum 2,5 méter vízmélységgel és 88 méter szélességgel rendelkezik.
A víziútnak a nagyhajók közlekedésére kijelölt és kitűzött, ennek hiányában a nagyhajók által az adott vízállásnál rendszeresen használt része, továbbá a veszteglőhely vízterülete, valamint a kikötőhöz tartozó vízterület.
Erős oldalszélben hogyan hajózik ? Csak a széllel szemben haladva. A szél felőli oldalra folyamatosan ellenkormányozva. A szél alatti oldal felé folyamatosan ellenkormányozva.
A szél felőli oldalra folyamatosan ellenkormányozva.
Beépített motorral rendelkező hajón mit lehet tenni, ha valami a hajócsavarra tekeredve fékezi azt? A motor leállítása és áramtalanítása után kikötő öbölben, vagy tavon a vízbe merülve megkísérelhető a hajócsavar kiszabadítása. Csak búvár szakember, vagy kiemelés után hozzáértő szerelő végezheti el a hajócsavar kiszabadítását. Csak a hajó kiemelésével oldható meg a probléma.
A motor leállítása és áramtalanítása után kikötő öbölben, vagy tavon a vízbe merülve megkísérelhető a hajócsavar kiszabadítása.
Ha a hajtómű hirtelen leáll, a motor azonnal újra indítható, de az irányváltót előre, vagy hátra menetbe kapcsolva újra lefullad, milyen hibára következtet? Zárlatos lett a gyújtótrafó. A hajócsavar forgását akadályozza valami, vagy a hajtási láncban keletkezett meghibásodás. Elfogyott az üzemanyag
A hajócsavar forgását akadályozza valami, vagy a hajtási láncban keletkezett meghibásodás.
A jogszabály szerint mi számít "korlátozott látási viszony"-nak? 1000 m-nél kisebb látótávolság. Sűrű köd, félhomály, vagy olyan éjszaka, amikor újhold van, vagy felhők takarják a holdat. Amikor a látás korlátozott a rossz idő miatt (éjszaka, köd, pára, sűrű zápor).
1000 m-nél kisebb látótávolság.
Hogyan változik a szélnyomás értéke a szél sebességével? Lineárisan Négyzetesen A szélnyomás 4 BF szélerősségig lineárisan, afölött progresszíven növekszik.
Négyzetesen
Hogyan hajózik szűk hajóútban találkozáskor? Növelem a sebességet, így gyorsabban kikerülök a veszélyes közlekedési helyzetből. A völgymenő hajónak annyira le kell csökkentenie a sebességét, hogy még manőver képes maradjon, és el kell engednie a hegymenő hajót. Csökkentem a sebességet és biztonságos oldaltávolságot tartok.
Csökkentem a sebességet és biztonságos oldaltávolságot tartok.
Mit jelent a hegymenet a folyami hajózásban? Hajózás a sodrással. Hajózás a meder felett. Hajózás a forrás irányában.
Hajózás a forrás irányában.
Folyam kanyarulatban változik-e az egyenes folyamszakaszhoz képest a hordalékképződés? Igen, a kanyarulat külső ívén zátony képződik. Nem befolyásolja a hordalékképződést a kanyarulat. Igen, a kanyarulat belső ívén zátony képződik.
Igen, a kanyarulat belső ívén zátony képződik.
Folyó kanyarulatban a folyó mely részén kisebb a sodrás? A kanyarulat külső ívéhez közel. Kanyarulatban a víziút közepén. A kanyarulat belső ívéhez közel.
A kanyarulat belső ívéhez közel.
A víziút mely részén érdemes folyamon lefelé és hol felfelé hajózni? Felfelé és lefelé egyaránt a víziút közepén. Felfelé a víziút közepén, lefelé a víziút parthoz közeli részén. Felfelé a parthoz közeli részén, lefelé a víziút közepén.
Felfelé a parthoz közeli részén, lefelé a víziút közepén.
A sodrás mikor nem változtatja meg a hajó haladási irányát? Ha a hajó közel merőlegesen halad a sodrásra. Ha a sodrás iránya közel párhuzamos a hajó hossztengelyével. Fordulási manőver közben.
Ha a sodrás iránya közel párhuzamos a hajó hossztengelyével.
Nagyon alacsony vízállásnál hajózva mire kell ügyelni? Ilyenkor siklásban haladni különösen veszélyes. A hajóúton kívül hajózni ilyenkor veszélyes, alapos helyismeretet igényel. A hajóútban hajózni ilyenkor veszélyes, alapos helyismeretet igényel.
A hajóúton kívül hajózni ilyenkor veszélyes, alapos helyismeretet igényel.
Sziget környezetében hol kell folyamon zátonyra számítani? A sziget alsó és felső végénél. A sziget két szélén.

A sziget alsó és felső végénél.
Mi történik sűrű hínáros vízben tartósan hajózva külmotoros, vagy Z hajtású hajóval? Nem történik semmi, mert a hajócsavar felaprítja a sűrű hínárt is. A hajócsavar feltekeri a hínárt, csökken a tolóerő, nő a fogyasztás, vagy le is áll a hajtómű. A hajó megáll, mert a tolószárba beakad a hínár.
A hajócsavar feltekeri a hínárt, csökken a tolóerő, nő a fogyasztás, vagy le is áll a hajtómű.
Ha kötél tekeredik a hajócsavarra, a külmotoros hajón, mit kell tenni? Leállítani a motort, kibillenteni a felső állásba, majd lefejteni a hajócsavarról a kötelet, ha lelehet. Ha lefulladt is a kötéltől a motor, csak hátramenetbe kell kapcsolni, ekkor ledobja a kötelet a hajtómű. Nem kell semmit tenni, mivel ez nem okoz problémát.
Leállítani a motort, kibillenteni a felső állásba, majd lefejteni a hajócsavarról a kötelet, ha lelehet.
Sekély vízben hajózva külmotoros hajóval, milyen óvintézkedéseket kell tenni? Nem kell semmit tenni, mivel ez nem okoz problémát. A sebességet csökkenteni, a trimmelést magasra állítani. A sebességet növelni, a trimmelésen nem kell változtatni.
A sebességet csökkenteni, a trimmelést magasra állítani.
Mire kell ügyelni kisgéphajóval a part melletti sekély vízben hajózva, ha nagyhajó halad el mellettünk? Nem kell ügyelni semmire, ez a közlekedési helyzet nem rejt veszélyt magában. A nagyhajó szívóhatása csak közvetlenül mellette fejti ki hatását, ezért arra nem kell ügyelni, de a farhullám kidobhatja a hajónkat a partra. A nagyhajó szívóhatása miatti vízszint csökkenéskor sérülhet a hajtómű, valamint a farhullámai miatt a part menti mederre csapódhat a hajónk.
A nagyhajó szívóhatása miatti vízszint csökkenéskor sérülhet a hajtómű, valamint a farhullámai miatt a part menti mederre csapódhat a hajónk.
Hol a legnagyobb egy hajó farhulláma? Nagy vízmélységnél. Kis vízmélységnél. Közepes vízmélységnél.
Kis vízmélységnél.
Mikor legnagyobb egy hajó szívóhatása? Magas vízállásnál. Alacsony vízállásnál. Közepes vízállásnál.
Alacsony vízállásnál.
Miért kell kiemelni a kompozit műgyanta testű hajót a vízből télen? Mert kötelező, és minden kikötői rend megköveteli. Mert a jégnyomás összeroppanthatja a hajótestet. Mert a hajó anyaga különösen érzékeny a hideg időjárásra.
Mert a jégnyomás összeroppanthatja a hajótestet.
Mit lehet tenni, ha egy kikötő öbölben jégpáncél van kialakulóban és hajó maradt a vízben? Nem kell tenni semmit, minden hajó típus ellenáll a jégnyomásnak. Fűteni kell a hajóban, hogy ne alakulhasson ki a masszív jégpáncél. Rendszeresen törni a jeget, hogy egybefüggő jégpáncél ne alakulhasson ki, így csökken a jégnyomás a kikötőben.
Rendszeresen törni a jeget, hogy egybefüggő jégpáncél ne alakulhasson ki, így csökken a jégnyomás a kikötőben.
Ha meghibásodik a külmotoros hajó hajtóműve, és evezővel kell kikötni, célszerű-e kiemelni a hajtóművet a vízből? Igen, mert az álló hajócsavaron ébredő erők fékezik a hajót, nehezítik a haladást. Nem, mert a motornak leállítás után is szüksége van a hűtő közegre. Nem, mert csak a külmotorral kormányozható a hajó ilyen esetben.
Igen, mert az álló hajócsavaron ébredő erők fékezik a hajót, nehezítik a haladást.
Hogyan és mire használható a lékponyva? Kötelek segítségével a fedélzetre kifeszíthető, feltűnő színeivel jelzi a többi hajónak, hogy havariát szenvedtünk. Kötelekkel a hajó alá húzható és rögzíthető, a léket elfedve megakadályozza a vízbetörést. A hajótest belsejében a lékre ragasztva, vagy ellensúlyokkal leszorítva megakadályozza a vízbetörést
Kötelekkel a hajó alá húzható és rögzíthető, a léket elfedve megakadályozza a vízbetörést.
Ha kishajót továbbít mellévett alakzatban, romlik e a hajójának manőverező képessége? Nem befolyásolja a hajó manőverező képességét. Ha mindkét oldalon mellévett alakzatban továbbít hajót, akkor nem változik a manőverező képessége. Igen, romlik.
Igen, romlik.
Kishajót továbbít mellévett alakzatban, hogyan változik meg a hajójának manőverező képessége? A továbbított hajóval ellentétes oldalra elhúz. Nem befolyásolja a hajó manőverezhetőségét. A továbbított hajó felé elhúz.
A továbbított hajó felé elhúz.
Hová kell rögzíteni a vontató kötelet a vontatott vitorlás hajón? Az árboc tövéhez. Az első bakhoz. Az orron található korláthoz.
Az árboc tövéhez.
Mit kell tenni svertes vitorlások vontatásakor? A svertet le kell engedni. A svertnek közép állásba kell lenni. Fel kell húzni a svertet.
Fel kell húzni a svertet.
Ha egy géphajóval egy vontató kötelet kiadva több vitorlást vontat, egymáshoz képest, hogyan haladnak a vitorlások? Mindegy hogyan halad az előtte haladóhoz képest. Mindegyik vitorlás ugyanabban az irányban kitérve. Mindegyik vitorlás egy nyomvonalban halad.
Mindegyik vitorlás ugyanabban az irányban kitérve.
Célszerű e horgonyt dobni köves, sziklás mederfenéken? Igen, mert a köves aljzatban jobban tart a horgony. Igen a köves aljzat az ideális horgonyzáshoz. Nem, mert a horgony beakadhat úgy, hogy nem lehet felszedni.
Nem, mert a horgony beakadhat úgy, hogy nem lehet felszedni.
Célszerű ismerni a mederjellemzőket horgonyzáskor? Csak hosszú időre lehorgonyzáshoz szükséges a mederjellemzők ismerete. Nem, mert a mederjellemzők nem befolyásolják a horgonyzást. Igen, mert a mederjellemzők nagyban befolyásolják a horgonyzást.
Igen, mert a mederjellemzők nagyban befolyásolják a horgonyzást.
Hogyan viselkedik a hajótest jobb forgású hajócsavarral hátramenetbe kapcsolva? A hajó fara bal oldalra kitér A hajó orra bal oldalra kitér A hajó fara jobb oldalra kitér
A hajó fara bal oldalra kitér
Vízhez képest álló hajó, kitérített kormánylapátján ébred kormányerő? Nem. Igen.

Nem.
Mikor kell a hajó vezetőjének a hajón tartózkodnia? Mindaddig, amíg vezet és amíg veszély esetén az utolsó utas is elhagyta a hajót. Mindaddig, amíg a hajó menetben van. Mindaddig, amíg a hajó vízen van.
Mindaddig, amíg a hajó menetben van.
Meddig terjed a hajóvezető mentési kötelezettsége más hajók/emberek felé? Kötelező menteni az életveszélybe került embereket, de csak a saját és a hajó biztonságával összeegyeztethető mértékben. Ha emberélet nincs veszélyben, akkor nincs mentési kötelezettségünk. Az életveszélyben lévő embereket a saját és a hajót fenyegető veszély mérlegelése nélkül meg kell kísérelni menteni.
Kötelező menteni az életveszélybe került embereket, de csak a saját és a hajó biztonságával összeegyeztethető mértékben.
Ha a kikötő bejáratában süllyed el hajónk, akkor a sétahajókat üzemeltető cégeket a sétajáratok elsüllyedt hajónk miatti kimaradásából keletkezett károkért ... felelősséggel tartozunk. felelősséggel tartozunk, de csak olyan mértékben, amennyire a tevékenységünk közrejátszott az elsüllyedésben. nem tartozunk felelősséggel.
felelősséggel tartozunk.
Ki felelős az utasok testi épségéért? Ha a hajóvezető az út elején elmondja a hajón való viselkedés szabályait, és mindenkinek kiosztja a mentőmellényeket, akkor a továbbiakban nem tehető felelőssé az utasokat esetlegesen érő balesetek miatt. A hajóvezető, de csak addig a mértékig, amennyire betartják az e körben adott utasításait. Minden esetben a hajóvezető a felelős.
A hajóvezető, de csak addig a mértékig, amennyire betartják az e körben adott utasításait.
Végre kell e hajtani a hajó vezetőjének utasításait, ha Ön csak utas? Igen, de csak vízből mentés és havaria esetén. Igen, minden esetben. Igen, ha azt a hajózás biztonsága vagy a hajó rendjének fenntartása érdekében adta.
Igen, ha azt a hajózás biztonsága vagy a hajó rendjének fenntartása érdekében adta.
Miért fontos egy kisgéphajó vízkiszorításának ismerete? Mert a hajó kiemeléséhez, illetve szállításához elengedhetetlen információ. Mert a hajó menetben való viselkedése nagyban függ a vízkiszorítástól. Mert az adott víziúton való közlekedéshez a vízállás és a vízkiszorítás ismerete elengedhetetlen.
Mert a hajó kiemeléséhez, illetve szállításához elengedhetetlen információ.
Található e egy kishajó hajólevelében információ a befogadóképességről? Nem. Igen.

Igen.
A hajólevélben található megengedett befogadó képesség szám, tartalmazza-e a hajó vezetőjét? Nem, mert a minimális személyzet száma és a befogadó képesség összege adja az össz befogadó képességet. Igen, ez a szám az össz befogadó képesség. Nem, mert a befogadó képesség és a minimális személyzet száma, valamint a hajó vezetője adja az össz befogadó képességet.
Igen, ez a szám az össz befogadó képesség.
Melyik állítás igaz? A vitorlás kishajók és vitorlás csónakok üzemképességét a hajózási hatóság a hajólevélben igazolja, a lejárat dátumának feltüntetése mellett. A hajó üzemképességét a hajózási hatóság a hajólevélben igazolja, melyben feltünteti a lejárat dátumát is. A svertes kishajóknak nincsen hajólevelük, az üzemképességet a tőkesúlyos hajóknál a hajózási hatóság a hajólevélben igazolja, melyben feltünteti a lejárat dátumát is.
A hajó üzemképességét a hajózási hatóság a hajólevélben igazolja, melyben feltünteti a lejárat dátumát is.
Mit jelent a hajó úszóképessége? A hajó teljes terheléssel sem merül annyira, hogy a mederfeneket érintse. A hajótest által kiszorított víz súlya megegyezik a hajó súlyával és a hajó nem merül el teljesen a vízben. A hajó önerőből képes haladni a vízen.
A hajótest által kiszorított víz súlya megegyezik a hajó súlyával és a hajó nem merül el teljesen a vízben.
Mi az úszóképesség fogalma? A testre ható felhajtó erő kiegyenlíti a súlyerőt és a test nem merül teljes egészében a folyadékba. A testre ható felhajtó erő nem egyenlíti ki a súlyerőt és a test teljes egészében a folyadékba merül. Az úszóképesség az úszni tudásról a hajó vezetőjének adott írásos igazolás.
A testre ható felhajtó erő kiegyenlíti a súlyerőt és a test nem merül teljes egészében a folyadékba.
Úszóképes-e az a test, amelyre ugyanakkora felhajtó erő hat mint súlyerő? Nem, ez esetben elsüllyed a test. Igen, ha a test nem merül teljes egészében a vízbe. Igen, az úszóképességhez csak ennek a kritériumnak kell megfelelni.
Igen, ha a test nem merül teljes egészében a vízbe.
Mi a légszekrény? A hajózásban az üres nem használt szekrényeknek a neve, az újonnan beszállók pakolhatják bele a személyes dolgaikat. Egy szekrény méretű kollektív mentőeszköz, az oldalán kapaszkodó zsinórokkal. Kishajókban, csónakokban kialakított vízmentes rekesz az úszóképesség biztosítására borulás vízbetörés esetére.
Kishajókban, csónakokban kialakított vízmentes rekesz az úszóképesség biztosítására borulás vízbetörés esetére.
Minek nevezzük a hajó azon tulajdonságát, hogy a billentő nyomatéknak ellenáll? Stabilitás Hullámellenállás Úszóképesség
Stabilitás
Melyik a stabilitás hajózásban használt meghatározása? A hajó hullámzó vízen is megfelelő iránytartó képessége. A hajó által kiszorított víz súlya megegyezik a hajó súlyával. A hajó azon tulajdonsága, hogy a billentő nyomatéknak ellenáll.
A hajó azon tulajdonsága, hogy a billentő nyomatéknak ellenáll.
Hajók esetében melyik tengelyre vonatkoztatjuk a stabilitás fogalmát? Függőleges tengely Hossztengely Keresztirányú tengely
Hossztengely
Minek nevezzük a hajó nyugalmi és megbillent helyzetének megfelelő felhajtó erők hatásvonalainak metszéspontját? Metacentrum. Felhajtóerő támadáspont. Vízkiszorítás tömegközéppont.
Metacentrum.
Igaz-e hogy főként a tőkesúly nélküli hajókra jellemző az alakstabilitás? Hamis. Igaz.

Igaz.
Igaz-e hogy főként a tőkesúlyos hajók jellemzője az alakstabilitás? Hamis.
Igaz.
Hamis.
Tőkesúlyos hajóknál hogyan biztosítjuk a hajó stabilitását? A hajó súlypontjának alacsonyabbra helyezésével. A hajótest oldal irányú ellaposításával. A hajó súlypontjának magasabbra helyezésével.
A hajó súlypontjának alacsonyabbra helyezésével.
Mi biztosítja alakstabil hajóknál a kellő stabilitást? A hajó súlypontjának magasabbra helyezése. Nagy tömegű tőkesúly alkalmazása. A hajótest keresztmetszeti kialakítása biztosítja megdőlés esetén a visszabillentő nyomatékot.
A hajótest keresztmetszeti kialakítása biztosítja megdőlés esetén a visszabillentő nyomatékot.
Mi a dőlés? A hajó hossz irányú kilengését hívjuk így. A hajó kereszt irányú kilengését hívjuk így. A hajó bármely irányú kilengését hívjuk így.
A hajó kereszt irányú kilengését hívjuk így.
Mi a metacentrum? A hajó mértani középpontja. A nyugalmi és a megdőlt helyzetben ható felhajtóerő hatásvonalainak metszéspontja. A hajó tömegközéppontja.
A nyugalmi és a megdőlt helyzetben ható felhajtóerő hatásvonalainak metszéspontja.
Mi jellemző a stabil úszáshelyzetre? A metacentrum és a rendszersúlypont egybeesik. A metacentrum a rendszersúlypont felett van. A metacentrum a rendszersúlypont alatt van.
A metacentrum a rendszersúlypont felett van.
Mi jellemző a labilis úszáshelyzetre? A metacentrum és a rendszersúlypont egybeesik. A metacentrum a rendszersúlypont alatt van. A metacentrum a rendszersúlypont felett van.
A metacentrum a rendszersúlypont alatt van.
Mi jellemző a semleges úszáshelyzetre? A metacentrum és a rendszersúlypont egybeesik. A metacentrum a rendszersúlypont felett van. A metacentrum a rendszersúlypont alatt van.
A metacentrum és a rendszersúlypont egybeesik.
Mi jellemző a közömbös úszáshelyzetre? A metacentrum a rendszersúlypont alatt van. A metacentrum a rendszersúlypont felett van. A metacentrum és a rendszersúlypont egybeesik.
A metacentrum és a rendszersúlypont egybeesik.
Melyik úszási helyzetet látja az ábrán? Közömbös Stabil Labilis Stabil
Melyik úszási helyzetet látja az ábrán? Stabil Közömbös Labilis Közömbös
Melyik úszási helyzetet látja az ábrán? Labilis Közömbös Stabil Labilis
A(z) ........................ működéséhez a kormánylapátot áramló közegbe kell helyezni. orrsugár kormány aktív kormány passzív kormány
passzív kormány
Mitől függ a kormányerő mértéke passzív kormány használatakor? A hajó alatti vízmélységtől, a kormány kiegyensúlyozottságától, a hajó parthoz képesti sebességétől. A kormánylapát kitérítési szögétől, a kormánylapát méreteitől és az áramló közegnek a kormánylapáthoz viszonyított sebességétől. A kormánylapát kitérítési sebességétől, a hajó merülésétől, a kormánylapát kiegyensúlyozottságától.
A kormánylapát kitérítési szögétől, a kormánylapát méreteitől és az áramló közegnek a kormánylapáthoz viszonyított sebességétől.
Mi az aktív kormány? Kormányerő a tolóerő irányának változtatásával keletkezik. Az aktív kormányt folyamatosan (aktívan) fogni, illetve mozgatni kell. Kormányerő a kormánylapát kitérítésével keletkezik.
Kormányerő a tolóerő irányának változtatásával keletkezik.
Mi a passzív kormány? A kormányzást nem magunk végezzük, hanem egy kijelölt személy. Kormányerő a kormánylapát kitérítésével keletkezik. Kormányerő a tolóerő irányának változtatásával keletkezik.
Kormányerő a kormánylapát kitérítésével keletkezik.
Melyik hajótípusra jellemzői hogy a legnagyobb sebességét viszonylag kis motorteljesítmény mellet éri el és ennek megfelelően takarékosan üzemel. Erősen hullámzó vízen is kiegyensúlyozottan, simábban halad. Szárnyas hajók. Siklóhajók. Vízkiszorításos hajók.
Vízkiszorításos hajók.
Melyik hajtási lánc sematikus ábráját látja a képen? Egyenes hajtás. "V" hajtás. "Z" meghajtás. "V" hajtás.
Melyik hajtási lánc sematikus ábráját látja a képen? "V" hajtás. "S" hajtás. Egyenes hajtás. "S" hajtás.
Melyik hajtási lánc sematikus ábráját látja a képen? Egyenes hajtás. "S" hajtás. "Z" meghajtás. Egyenes hajtás.
Melyik hajtási lánc sematikus ábráját látja a képen? "Z" hajtás. "V" hajtás. Egyenes hajtás. "Z" hajtás.
Alábbiak közül melyek a fának, mint hajóépítő anyagnak a jellemző tulajdonságai? Kis fajsúly, galvanikus korrózióra hajlamos, nehezen megmunkálható. Kis fajsúly, jó hang és hőszigetelés, zsugorodik, megdagad a pára hatására. Jól ragasztható, felületi kezelést nem igényel, nagy a fajsúlya.
Kis fajsúly, jó hang és hőszigetelés, zsugorodik, megdagad a pára hatására.
Alábbiak közül melyek az alumíniumnak, mint hajóépítő anyagnak a jellemző tulajdonságai? Költséges alapanyag, könnyű szerkezeti súly, galvanikus korrózióra hajlamos. Korrózió ellen felületkezeléssel védeni kell, pára hatására dagad, zsugorodik, kis fajsúlyú. Viszonylag nagy fajsúly, nem hegeszthető, jó hangszigetelő.
Költséges alapanyag, könnyű szerkezeti súly, galvanikus korrózióra hajlamos.
Alábbiak közül melyek az acélnak, mint hajóépítő anyagnak a jellemző tulajdonságai? Könnyű, rugalmas, jól alakítható, jó hő- és hangszigetelő. Nem korrodál, alacsony kopásállóságú, nagy a fajsúlya. Korróziógátlást igényel, rendkívül szilárd, nagy méretű hajók építésére alkalmas.
Korróziógátlást igényel, rendkívül szilárd, nagy méretű hajók építésére alkalmas.
A felületkezeletlen alumíniumból készült hajótest ... csak tengervízben korrodálódik. csak a galvanikus korrózióra hajlamos. egyáltalán nem korrodálódik.
csak a galvanikus korrózióra hajlamos.
Az alábbiak közül melyek lehetnek a hajók merevítő vázszerkezetének elemei? Gerinc, medersor, oldalpalánkozás Bordák, hossz bordák, gerinc Bordázat, fartükör, orrtőke, fedélzeti palánkozás
Bordák, hossz bordák, gerinc
Mit jellemezhetnek az alábbi kifejezések: karvell, klinker, diagonál? Az orrtőke és fartőke bekötési módjait. A hajótest oldalpalánkozásának módját. A hajó belső merevítő bordázatának rendszerét.
A hajótest oldalpalánkozásának módját.
Melyik palánkozási módozatot látja az ábrán? Diagonál Karvell Klinker Karvell
Melyik palánkozási módozatot látja az ábrán? Diagonál Karvell Klinker Klinker
Melyik palánkozási módozatot látja az ábrán? Diagonál Karvell Klinker Diagonál
A katamarán, trimarán kifejezések mit jelölnek? Egyes hajótípusok kettő illetve három testű kialakítását. A legénység kötelező létszámát jelölik. A kormányzásnál használt kormánylapátok számát jelölik ezek a kifejezések.
Egyes hajótípusok kettő illetve három testű kialakítását.
Igaz e, hogy a hagyományos hajóépítésnél először a merevítő vázszerkezet kerül kialakításra, majd a külhéj csak ez után épül rá erre? Hamis.
Igaz.
Igaz.
Igaz e, hogy a hagyományos hajóépítésnél először a külhéj készül el, majd ezután következik ennek a merevítése bordák segítségével?
Igaz. Hamis.
Hamis.
Mit nevezünk kompozit alapanyagnak? A teljesen vízzáró és UV sugárzás álló anyagokat nevezzük kompozitoknak. Több fajta eltérő jellegű anyag együttes alkalmazása azok hasznos tulajdonságainak ötvözése érdekében. A több fajta fém alapanyag hegesztett szerkezetét nevezzük kompozitnak.
Több fajta eltérő jellegű anyag együttes alkalmazása azok hasznos tulajdonságainak ötvözése érdekében.
Mi a szerepe a műgyanta-kompozit alapanyag alkalmazásakor az üvegszál, szénszál vagy egyéb szálanyagok alkalmazásának? Ezek biztosítják a kompozit szerkezet merevségét, szilárdságát, rugalmasságát. Elsősorban térkitöltő, sűrűségnövelő, szigetelő hatásuk van. Elsősorban azt biztosítják, hogy a hajótest teljesen vízzáróvá váljon.
Ezek biztosítják a kompozit szerkezet merevségét, szilárdságát, rugalmasságát.
Mi a szerepe a műgyanta-kompozit hajóépítő alapanyagoknál a poliészter, epoxy anyagok alkalmazásának? A kompozit szilárdságát, rugalmasságát biztosítja. A kompozit szerkezetben a műgyanta a szerkezet fajsúlyának beállítását szolgálja. Ezek végzik a szálanyagok közötti tér kitöltését, a szálak összekötését, és a hajótest vízhatlanságának biztosítását is.
Ezek végzik a szálanyagok közötti tér kitöltését, a szálak összekötését, és a hajótest vízhatlanságának biztosítását is.
A szálanyag + gyanta kompozitból készült hajók építési módszere: vagy pozitív, vagy negatív mintára építik a hajótestet, a kompozit rétegenkénti laminálásával. a hajótestet a gerinc és többi hosszmerevítő, majd a bordázat felépítésével kezdik, majd vázra hordják fel a kompozit anyagot. a hajótestet keresztirányban több részre bontják, az egyes darabokat külön-külön laminálják, és a folyamat végén összeragasztják.
vagy pozitív, vagy negatív mintára építik a hajótestet, a kompozit rétegenkénti laminálásával.
Minek nevezzük a legnagyobb merülés síkja és az azzal párhuzamos olyan sík között függőlegesen mért távolságot, amely felett a hajót nem lehet vízmentesnek tekinteni? Szabad oldal magasság. Merülés. Biztonsági távolság.
Biztonsági távolság.
A legnagyobb hossz (LOA) – az úszólétesítmény legnagyobb hossza méterben, beleértve a kormányberendezést, a propulziós művet, a gépészeti és egyéb szerkezeteket?
Hamis. Igaz.
Igaz.
A legnagyobb hossz (LOA) – a hajótest legnagyobb hossza a kormány és a kígyófej nélkül ? Hamis. Igaz.

Hamis.
Az alábbiak közül melyik a hajó hosszának (L) meghatározása? A hajótest vízvonalon mért hossza. A hajótest legnagyobb hossza a kormány és a kígyófej nélkül. Az úszólétesítmény legnagyobb hossza méterben, beleértve a kormányberendezést, a propulziós művet, a gépészeti és egyéb szerkezeteket.
A hajótest legnagyobb hossza a kormány és a kígyófej nélkül.
Mit értünk a kishajó hosszán? A hajótest legnagyobb hossza a kormányberendezés és propulziós mű nélkül. Az kishajó legnagyobb hossza méterben, beleértve a kormányberendezést, a propulziós művet, a gépészeti és egyéb szerkezeteket. A hajótest legnagyobb merülés síkjában mért hossza.
A hajótest legnagyobb hossza a kormányberendezés és propulziós mű nélkül.
Mit értünk a kishajó vízvonalhosszán? A hajótest legnagyobb hossza a kormányberendezés és propulziós mű nélkül. Az kishajó legnagyobb hossza méterben, beleértve a kormányberendezést, a propulziós művet, a gépészeti és egyéb szerkezeteket. A hajótest legnagyobb merülés síkjában mért hossza.
A hajótest legnagyobb merülés síkjában mért hossza.
Mit értünk a kishajó oldalmagasságán? Az oldalmagasságnak az oldalmagasság helyén mért merüléssel csökkentett értéke. A legnagyobb merülés síkja és az azzal párhuzamos olyan sík között függőlegesen mért távolság, amely felett a hajót nem lehet vízmentesnek tekinteni. A hajótest vagy a gerinc legalsó pontja és a fedélzet legalsó pontja között a hajó oldalán mért legrövidebb függőleges távolság.
A hajótest vagy a gerinc legalsó pontja és a fedélzet legalsó pontja között a hajó oldalán mért legrövidebb függőleges távolság.
Mit értünk a kishajó szabad oldalmagasságán? Az oldalmagasságnak az oldalmagasság helyén mért merüléssel csökkentett értéke. A hajótest vagy a gerinc legalsó pontja és a fedélzet legalsó pontja között a hajó oldalán mért legrövidebb függőleges távolság. A legnagyobb merülés síkja és az azzal párhuzamos olyan sík között függőlegesen mért távolság, amely felett a hajót nem lehet vízmentesnek tekinteni.
Az oldalmagasságnak az oldalmagasság helyén mért merüléssel csökkentett értéke.
Mit értünk a kishajó biztonsági távolságán? A legnagyobb merülés síkja és az azzal párhuzamos olyan sík között függőlegesen mért távolság, amely felett a hajót nem lehet vízmentesnek tekinteni. Az oldalmagasságnak az oldalmagasság helyén mért merüléssel csökkentett értéke. A hajótest vagy a gerinc legalsó pontja és a fedélzet legalsó pontja között a hajó oldalán mért legrövidebb függőleges távolság.
A legnagyobb merülés síkja és az azzal párhuzamos olyan sík között függőlegesen mért távolság, amely felett a hajót nem lehet vízmentesnek tekinteni.
Hogyan hívjuk a hajótest belsejébe, általában a fedélzet alá stabilan rögzített meghajtó motort? Lakótéri motor. Beépített motor. Külmotor.
Beépített motor.
Minek nevezzük a hajó far részén kialakított rögzítési ponton, a fartükrön felfüggesztett kisebb tömegű motorokat, melyek magukba foglalják a hajtási lánc elemeit is? Beépített motor. Kompresszor. Külmotor.
Külmotor.
Milyen belső égésű motorok üzemanyaga a gázolaj? Diesel motor Ottó motor Gőzgép
Diesel motor
Milyen belső égésű motorok üzemanyaga a benzin? Diesel motor Ottó motor Gőzgép
Ottó motor
Hogyan győződik meg róla, hogy a külmotor hűtése megfelelő? A motor hűtését nem kell ellenőrizni, mert a motorolaj túlmelegedése esetén az automatika leállítja a motort. A motor hűtésének elégtelenségét a motor teljesítményének csökkenése, és a motor spontán leállása jelzi, ennek hiányában a hűtés biztosan megfelelő. Ha a motorhűtést ellenőrző vízsugár megszakítatlan és erős, akkor a hűtés megfelelő.
Ha a motorhűtést ellenőrző vízsugár megszakítatlan és erős, akkor a hűtés megfelelő.
A dízel üzemű motoroknak van gyújtásrendszere? Nincs.
Van.
Nincs.
A kishajókba építésre szánt modern dízelmotorok miben különböznek régi társaiktól? A modern dízelmotorok már mind kétüteműek és a régiekkel szemben tisztán elektronikus befecskendezéssel működnek. A modern dízelmotorok fajlagos teljesítménye jobb a régiekénél, de nagyobb a fajlagos fogyasztásuk. A modern dízelmotor befecskendező rendszere bonyolult, elektronikusan vezérelt rendszer, a régi tisztán mechanikus.
A modern dízelmotor befecskendező rendszere bonyolult, elektronikusan vezérelt rendszer, a régi tisztán mechanikus.
Mi hozza létre a benzin-levegő keveréket az ottó-motoroknál? Befecskendező rendszer. Karburátor. Karburátor vagy befecskendező rendszer.
Karburátor vagy befecskendező rendszer.
Beépített Otto motorral rendelkező kishajónál milyen műveletet kell végrehajtani minden motorindítás előtt? Az ékszíj feszességének ellenőrzését. A hűtőrendszer elzáró szelepeinek zárását. A motortér teljes kiszellőztetését.
A motortér teljes kiszellőztetését.
Milyen rendszerű a négyütemű motorok kenési rendszere? A legtöbb esetben vegyes rendszerű: szóró- és kényszerolajozású. A legtöbb esetben kizárólag kényszerolajozású. Kizárólag keverék olajozású.
A legtöbb esetben vegyes rendszerű: szóró- és kényszerolajozású.
Mi végzi a Diesel motor működése közben az üzemanyag begyújtását? Izzító gyertya. Elektromosan működtetett gyújtógyertya szikrája. A hengerben a kompresszió miatt felhevült levegő.
A hengerben a kompresszió miatt felhevült levegő.
Mi végzi a Ottó motor működése közben az üzemanyag begyújtását? A hengerben a kompresszió miatt felhevült levegő. Izzító gyertya. Elektromosan működtetett gyújtógyertya szikrája.
Elektromosan működtetett gyújtógyertya szikrája.
Igaz, hogy az üzemanyag a karburátoros Ottó motor működése folyamán, a szívás fázisban levegővel összekeveredve áramlik be a hengerbe?
Hamis. Igaz.
Igaz.
Igaz, hogy az üzemanyag a Diesel motor működése folyamán, a szívás fázisban levegővel összekeveredve áramlik be a hengerbe? Hamis.
Igaz.
Hamis.
Igaz, hogy az üzemanyagot a Diesel motor működése folyamán, a hengerben összesűrített levegőbe porlasztják be? Hamis. Igaz.

Igaz.
Igaz, hogy az üzemanyagot a karburátoros Ottó motor működése folyamán, a hengerben összesűrített levegőbe porlasztják be? Hamis. Igaz.

Hamis.
Kétütemű motorok esetében hány főtengely fordulat alatt játszódik le a munkaciklus? Egy Négy Kettő
Egy
Négyütemű motorok esetében hány főtengely fordulat alatt játszódik le a munkaciklus? Kettő Négy Egy
Kettő
Négyütemű motoroknál melyik a helyes működési sorrend az alábbiak közül? Szívás, sűrítés, égés, kipufogás Kipufogás, égés, sűrítés, szívás Szívás, égés, sűrítés, kipufogás
Szívás, sűrítés, égés, kipufogás
Milyen folyamatok zajlanak a kétütemű Ottó motor hengerében, miközben a dugattyú a hengerfej felé mozog? Az üzemanyag-levegő keverék elősűrítése, az égéstermékek kiáramlása, sűrítés, begyújtás, égés. Az üzemanyag-levegő keverék elősűrítése, az égéstermékek beáramlása, sűrítés, begyújtás, égés. Az elősűrített üzemanyag-levegő keverék beáramlása, az égéstermékek kiáramlása, sűrítés, begyújtás, égés.
Az elősűrített üzemanyag-levegő keverék beáramlása, az égéstermékek kiáramlása, sűrítés, begyújtás, égés.
Milyen folyamatok zajlanak a kétütemű Ottó motor hengerében, miközben a dugattyú a forgattyús ház felé mozog? Égés, az égéstermékek kiáramlása, az elősűrített üzemanyag levegő keverék beáramlása. Égés, az égéstermékek elősűrítése az elősűrített üzemanyag levegő keverék kiáramlása. Égés, az égéstermékek kiáramlása, az üzemanyag levegő keverék elősűrítése.
Égés, az égéstermékek kiáramlása, az elősűrített üzemanyag levegő keverék beáramlása.
Milyen folyamatok zajlanak a kétütemű Ottó motor forgattyús házában miközben a dugattyú a hengerfej felé mozog? A forgattyús házba beáramlik az üzemanyag-levegő keverék. A forgattyús házba megtörténik az égéstermékek beáramlása. A forgattyús házban ekkor történik meg az üzemanyag-levegő keverék elősűrítése.
A forgattyús házba beáramlik az üzemanyag-levegő keverék.
Milyen folyamatok zajlanak a kétütemű Ottó motor forgattyús házában miközben a dugattyú a forgattyús ház felé mozog? A tiszta levegő beáramlása, az üzemanyag elősűrítése, majd az égéstermékek kiáramlása az égéstér felé. Az üzemanyag levegő keverék beáramlása, elősűrítése, majd kiáramlása az égéstér felé. Az égéstermékek beáramlása, elősűrítése, majd kiáramlása az égéstér felé.
Az üzemanyag levegő keverék beáramlása, elősűrítése, majd kiáramlása az égéstér felé.
A munkaciklus milyen fázisa zajlik a négyütemű motorokban amikor a dugattyú a forgattyús ház felé mozog? Kipufogás vagy égés Szívás vagy égés Égés vagy sűrítés
Szívás vagy égés
A munkaciklus milyen fázisa zajlik a négyütemű motorokban amikor a dugattyú a hengerfej felé mozog? Szívás vagy égés Sűrítés vagy kipufogás Sűrítés vagy szívás
Sűrítés vagy kipufogás
Melyik fajta motor jellemző alkatrésze a karburátor? Gőzgép Diesel motor Ottó motor
Ottó motor
Melyik fajta motor jellemző alkatrésze az adagoló szivattyú? Ottó motor Elektromos motor Diesel motor
Diesel motor
Melyik fajta motor jellemző alkatrésze a szívó szelep? Kétütemű motor Résvezérelt motorok Négyütemű motor
Négyütemű motor
Melyik motor jellemzője, hogy a kenőolajat az üzemanyaghoz keverve juttatják el a kenési helyekre? Négyütemű motor Elektromos motor Kétütemű motor
Kétütemű motor
Hogyan nevezik a motorok azon alkatrészét, amely a dugattyú alternáló mozgását forgó mozgássá alakítja? Hengerpersely Főtengely Lendkerék
Főtengely
Hol helyezkedik el a motor főtengelye? Az irányváltóban. A hengerben. A forgattyús házban
A forgattyús házban
A motor melyik alkatrésze köti össze a dugattyút és a főtengelyt? A hajtórúd A hengerpersely A lendkerék.
A hajtórúd
Mi a Diesel befecskendező porlasztó feladata? A gázolaj sűrítése, összekeverése kenőolajjal és levegővel, majd az égéstérbe juttatása. A gázolaj apró cseppekre történő porlasztása és nagy nyomáson az égéstérbe juttatása. A gázolajból kiszűri a porrészecskéket és az üzemanyag rendszert légteleníti.
A gázolaj apró cseppekre történő porlasztása és nagy nyomáson az égéstérbe juttatása.
Mi a karburátor szerepe? Az Ottó motoroknál az üzemanyag-levegő keverék előállítása. Az Ottó motoroknál az üzemanyag megfelelő befecskendezési nyomását biztosítja. A Diesel motoroknál az üzemanyag levegő keverék előállítása.
Az Ottó motoroknál az üzemanyag-levegő keverék előállítása.
Tankolásnál fontos előkészületek a következők: Elektromos berendezések kikapcsolása, motor leállítása, dohányzás és nyílt láng használatának megszüntetése, kézi tűzoltó készülék ellenőrzése és előkészítése. Motor leállítása, dohányzás és nyílt láng használatának megszüntetése, a tankolás helyszínének ventilátorral történő szellőztetése, kézi tűzoltó készülék kipróbálása. Motor alapjáratba helyezése, dohányzás és nyílt láng használatának megszüntetése, utasok kiszállítása a hajóról.
Elektromos berendezések kikapcsolása, motor leállítása, dohányzás és nyílt láng használatának megszüntetése, kézi tűzoltó készülék ellenőrzése és előkészítése.
Mi biztosítja a Diesel motorba jutó üzemanyag megfelelő tisztaságát? A tartályba épített tartályszűrő. A vízleválasztó, az elő- és finomszűrők. Az üzemanyagot előállítása során gondosan tisztítják, ezért nincs szükség külön szűrésre.
A vízleválasztó, az elő- és finomszűrők.
Mire kell figyelni a Dízel üzemű motoroknál? Kényszerhelyzet kivételével nem szabad elhasználni az összes üzemanyagot, mert a dízel-motor üzemanyagrendszere levegősödik, és az üzemanyag utántöltése után sem indul. Mindig tartsuk be a motorgyártó által előírt üzemagyag-kenőolaj keverési arányt. A tartályban egy hónapnál hosszabb ideje tárolt üzemanyagot nem szabad felhasználni, mert ennyi idő alatt az már alkotórészeire esik, és a motorba jutva károsítja azt.
Kényszerhelyzet kivételével nem szabad elhasználni az összes üzemanyagot, mert a dízel-motor üzemanyagrendszere levegősödik, és az üzemanyag utántöltése után sem indul.
Milyen alkatrészekből épül fel az Ottó motorok üzemanyag rendszere? Üzemanyag tartály, üzemanyag szűrő(k), üzemanyag hűtő, adagoló szivattyú, porlasztó Üzemanyag tartály, adagoló szivattyú, porlasztócsúcs Üzemanyag tartály, üzemanyag szűrő(k), üzemanyag szivattyú, karburátor, vagy injektor
Üzemanyag tartály, üzemanyag szűrő(k), üzemanyag szivattyú, karburátor, vagy injektor
Milyen alkatrészekből épül fel az Diesel motorok üzemanyag rendszere? Üzemanyag tartály, adagoló szivattyú, karburátor, porlasztócsúcs Üzemanyag tartály, üzemanyag szűrő(k), vízleválasztó, adagoló szivattyú, befecskendező porlasztó Üzemanyag tartály, üzemanyag szűrő(k), üzemanyag hűtő, injektor
Üzemanyag tartály, üzemanyag szűrő(k), vízleválasztó, adagoló szivattyú, befecskendező porlasztó
Belsőégésű főgéppel hajtott kishajó esetén fontos az üzemórák nyilvántartása? Fontos, de nem a karbantartás, hanem a hajó eladáskori értékének meghatározása szempontjából. Fontos, mert bizonyos karbantartási tevékenységeket a gyártó által meghatározott időintervallumonként kell elvégezni. Nem fontos, mert a kenőolajat minden szezon végén le kell cserélni, a hajtóműolajat meg csak akkor, ha víz szivárog bele.
Fontos, mert bizonyos karbantartási tevékenységeket a gyártó által meghatározott időintervallumonként kell elvégezni.
Mi a kenőolaj szerepe? Korróziógátlás, a hengerben lezajló égés minőségének javítása. A motor mozgó alkatrészeinek súrlódási ellenállás csökkentése, hőelvezetés, a szennyeződések megkötése, és a szűrőbe juttatása . A motor mozgó alkatrészeinek súrlódási ellenállás csökkentése, hőszigetelés, a karter elszennyeződésének megelőzése.
A motor mozgó alkatrészeinek súrlódási ellenállás csökkentése, hőelvezetés, a szennyeződések megkötése, és a szűrőbe juttatása .
A kényszerolajozási rendszer egyik eleme az olajszivattyú. Hamis.
Igaz.
Igaz.
A szóró olajozási rendszer egyik eleme az olajszivattyú. Igaz. Hamis.

Hamis.
Igaz, hogy a nedves karteres olajozási rendszerben a kenőolaj a motor karterjében van tárolva? Hamis. Igaz.

Igaz.
Igaz, hogy a nedves karteres olajozási rendszerben a kenőolaj külön tartályban, a motoron kívül van tárolva?
Hamis. Igaz.
Hamis.
Áramtalanítja-e a hajót, ha hosszabb időre felügyelet nélkül hagyja? Igen így az akkumulátorokat biztosan nem meríti le semmi, és rövidzárlat sem lesz. A modern hajókat nem szabad teljesen áramtalanítani, mert a motor elektronikus vezérlőrendszerének mindig feszültség alatt kell lennie. Csak a 220 voltos rendszereket kell teljesen lekapcsolni, mivel az alacsony feszültségű áramkörökben nem keletkezhet rövidzárlat.
Igen így az akkumulátorokat biztosan nem meríti le semmi, és rövidzárlat sem lesz.
Általában milyen feszültségű elektromos rendszer kerül kiépítésre a kishajókon? 54 vagy 110 voltos, egyenáramú hálózat. 12 vagy 24 voltos, egyenáramú hálózat. 230 vagy 400 voltos váltakozó áramú hálózat.
12 vagy 24 voltos, egyenáramú hálózat.
Mit jelentenek a következő jelölések az akkumulátoron: 12V, 54 Ah ? Ezek egy 12 voltos kapocsfeszültségű és 54 amperóra kapacitású akkumulátor adatai. Ezek egy 12 vas és 54 alkáli cellát tartalmazó akkumulátor adatai. Ezek egy 12 voltos feszültségű és 54 wattos alkáli-hibrid akkumulátor adatai.
Ezek egy 12 voltos kapocsfeszültségű és 54 amperóra kapacitású akkumulátor adatai.
Hogyan értelmezhetjük az 54 Ah jelölést az akkumulátoron? Ez az akkumulátor 54 volt feszültséget tud szolgáltatni 1 órán keresztül. Ez az akkumulátor 54 amper áramerősséget tud szolgáltatni 1 órán keresztül. Ez az akkumulátor 16 amper áramerősséget tud szolgáltatni 8 órán keresztül.
Ez az akkumulátor 54 amper áramerősséget tud szolgáltatni 1 órán keresztül.
Melyek a motor levegőellátó rendszerének a lehetséges elemei? Csőrendszer, levegőszűrő berendezés, szélgenerátor, feltöltő berendezés, levegőhűtő, ventil. Csőrendszer, levegőszűrő berendezés, klíma berendezés, szélsebesség mérő, levegőhűtő. Csőrendszer, levegőszűrő berendezés, feltöltő berendezés, levegőhűtő.
Csőrendszer, levegőszűrő berendezés, feltöltő berendezés, levegőhűtő.
Külmotoroknál hogyan tudjuk ellenőrizni a hűtés működését? A motor burkolatát levéve a hengerfejen kézzel ellenőrizhető a hűtőfolyadék áramlása. A hűtővíz megfelelő áramlását vékony és folyamatos ellenőrző vízsugár megjelenése jelzi. Nem szükséges ellenőrizni, ha a motor beindul, akkor biztosan van hűtése is.
A hűtővíz megfelelő áramlását vékony és folyamatos ellenőrző vízsugár megjelenése jelzi.
Mi történik, ha nem kielégítő, vagy megszűnik a motor hűtése? Nincs hatása, amennyiben a motort csak fél terheléssel üzemeltetjük az nem károsodik. A motor túlmelegszik, a dugattyú és szelepek besülhetnek, a motorblokk és a hengerfej megrepedhetnek. A motor fogyasztása megnő, a fordulatszám megnő és a hajtómű olaj felforr.
A motor túlmelegszik, a dugattyú és szelepek besülhetnek, a motorblokk és a hengerfej megrepedhetnek.
Hogyan csoportosíthatjuk a hajómotorok hűtési rendszereit a hűtő közeg szempontjából? Levegő hűtés, folyadék hűtés, ezen belül egy körös és két körös folyadékhűtés. Levegő hűtésű, ezen belül egykörös levegő hűtésű, vagy két körös levegő hűtésű. Menetszél hűtésű és abszorpciós hűtésű.
Levegő hűtés, folyadék hűtés, ezen belül egy körös és két körös folyadékhűtés.
Levegő hűtésű motoroknál milyen célt szolgál a hengerfej és a motorblokk bordázott kialakítása? Az így megnövelt hőátadó felület fokozza a levegő hűtés hatékonyságát. A megnövelt hűtőfelület elősegíti, hogy a hideg motor hamarabb érje el az üzemi hőmérsékletét. A motor szétszerelésekor ezeknél a bordáknál fogva lehet megemelni az egyes alkatrészeket.
Az így megnövelt hőátadó felület fokozza a levegő hűtés hatékonyságát.
Milyen célt szolgál a hűtési rendszerbe beépített termosztát? A levegő hűtésű motoroknál a beáramló levegő mennyiségét szabályozza a hűtés szükséglet függvényében. Ez az alkatrész szabályozza a hűtővíz szivattyú fordulatszámát. A belső hűtővíz hőmérsékletét figyelembe véve szabályozza a hűtés mértékét.
A belső hűtővíz hőmérsékletét figyelembe véve szabályozza a hűtés mértékét.
Mik a két körös folyadékhűtési rendszer jellemzői? Összetettebb rendszer, nincs szükség hőcserélő beépítésére, a belső folyadékkör feltölthető fagyálló folyadékkal, a motor elszennyeződésének veszélye nagy, jól szabályozható a hűtés. Egyszerű kialakítás, kevésbé szabályozható hűtés, szennyeződésekre érzékeny, a motor télen üzemen kívül fagyásveszélynek van kitéve, tengeren a sós hűtővíz károsíthatja a motor anyagát. Összetettebb rendszer, hőcserélőt beépítését igényli, a belső folyadékkör feltölthető fagyálló folyadékkal, a motor elszennyeződésének veszélye kicsi, jól szabályozható a hűtés.
Összetettebb rendszer, hőcserélőt beépítését igényli, a belső folyadékkör feltölthető fagyálló folyadékkal, a motor elszennyeződésének veszélye kicsi, jól szabályozható a hűtés.
Melyik hűtési rendszer elemei a következők: szűrő, csőrendszer, szivattyú, hőcserélő berendezés, termosztát, tágulási (kiegyenlítő) tartály, hőfokmérő, csapok, szelepek, tolózárak? Két körös hűtési rendszer. Levegő hűtési rendszer. Egy körös hűtési rendszer.
Két körös hűtési rendszer.
Hogyan célszerű a hajó gumi és műanyag alkatrészeinek ápolását végezni? Ásványi zsírral kell bekenni őket, vagy finoman mosóbenzines ronggyal áttörölgetni. Szilikon tartalmú ápolószerekkel ápoljuk, a megrepedezett elemeket cseréljük. Meg kell tisztítani őket és finom csiszolóvászonnal a repedezett elemeket felpolírozni.
Szilikon tartalmú ápolószerekkel ápoljuk, a megrepedezett elemeket cseréljük.
Milyen műveletet kell a dízel üzemű motorok indítása előtt elvégezni? Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a vízleválasztó még nem telítődött. Az izzító gyertyákat kb. 10 másodpercig, vagy ha van, az ellenőrző lámpa kialvásig működtetni kell. A motor indítása előtt valamilyen fogyasztót rövid időre fel kell kapcsolni, hogy az akkumulátort felkészítsük a dízel motor nagy indító áramára.
Az izzító gyertyákat kb. 10 másodpercig, vagy ha van, az ellenőrző lámpa kialvásig működtetni kell.
Milyen sűrűn kell a kenőolajat cserélni a motorban? Minden esetben 400 üzemóránként, vagy két évente olajat kell cserélni. A kenőolajat megvizsgálva, annak állapotától függ az olajcsere szükségessége. A motor gyártójának utasításait, a kenőolaj minőségét és a motor üzemkörülményeit figyelembe véve kell az olajcserét ütemezni.
A motor gyártójának utasításait, a kenőolaj minőségét és a motor üzemkörülményeit figyelembe véve kell az olajcserét ütemezni.
Mikor használjuk a szivatót? Akkor használjuk, ha plusz teljesítményt szeretnénk a motorból kinyerni előzéskor. A hideg motor indításakor. A motor által beszívott keverék benzin arányát növeli meg, a könnyebb indítás érdekében. A motor leállítása előtt kell bekapcsolni, hogy az üzemanyag rendszert kiürítsük.
A hideg motor indításakor. A motor által beszívott keverék benzin arányát növeli meg, a könnyebb indítás érdekében.
Kell e ellenőrizni a kenőolaj szintjét motor indításkor? Igen, célszerű az aznapi első motorindítás előtt, de lehet többször is. Igen, célszerű az aznapi első motorindítás után közvetlenül. Nem szükséges, mivel a motor kenőolaj nélkül amúgy sem indítható el.
Igen, célszerű az aznapi első motorindítás előtt, de lehet többször is.
Motor indítása előtt a következők közül mit célszerű ellenőrizni? A hajó stabilitását, a motor megfelelő hűtését. A motor burkolatának épségét és a hűtővíz hőfokát. Kenőolaj szintet, a hajtómű üres állásban legyen.
Kenőolaj szintet, a hajtómű üres állásban legyen.
Motor indítása után a következők közül mit célszerű ellenőrizni? Az olajnyomást, a hűtés működését. A kenőolaj szintet a motorban, és a hűtővíz hőfokát. Legyen elegendő, a motor hűtését szolgáló fenékvíz a hajóban.
Az olajnyomást, a hűtés működését.
Mit ítélhetünk meg az olajnyomás jelző által üzem közben mutatott érték alapján? A kenőlaj-szűrő elhasználtságát, és a motor körülbelüli fordulatszámát. A külső hőmérséklet nagyságát, és a hajó terheltségét. A motor kenésének megfelelőségét.
A motor kenésének megfelelőségét.
Mit ítélhetünk meg a kétkörös hűtési rendszereknél a belső kör vízhőmérsékletét jelző műszer által üzem közben mutatott érték alapján? Megbecsülhető a külső víz hőmérséklete, és a hőcserélő tömítettsége. Megbecsülhető a motor által leadott teljesítmény. A motor hűtésének megfelelőségét.
A motor hűtésének megfelelőségét.
Hogyan kell leállítani a benzinüzemű külmotorokat? Nagyobbakat általában a gyújtáskapcsolóval, kisebbeknél a motoron található leállító gomb pár másodpercig tartó nyomásával. Nagyobbakat általában a gyújtáskapcsolóval, kisebbeket az üzemanyag- tartály levegőztető szelepének zárásával. Nagyobbakat általában a gyújtáskapcsolóval, kisebbeket a gáz teljes levéltelével, vagy ha akkor sem áll le, akkor az üzemanyag-vezeték csatlakozásának megszüntetésével
Nagyobbakat általában a gyújtáskapcsolóval, kisebbeknél a motoron található leállító gomb pár másodpercig tartó nyomásával.
Hol vannak a külmotorokon a hűtővíz beszívására szolgáló nyílások? A külmotor szárának kavitációs lap alatti részének jobb- és baloldalán. A külmotoroknak legtöbbször zárt hűtési rendszere van, ahol a hűtővizet a külmotor szárának víz alatti részébe szerelt hőcserélő hűti le. A külmotor a hűtővizet a hajócsavar agyrészén keresztül szívja be.
A külmotor szárának kavitációs lap alatti részének jobb- és baloldalán.
Mit kell tenni, ha indítás után azt tapasztalja, hogy az olajnyomás mérő műszer elégtelen nyomásértéket mutat? A motort alapjáraton működtetni kell amíg az olajnyomás meg nem emelkedik. A motort azonnal le kell állítani, majd ellenőrizni kell az olajszintet, az olajszűrőt és az olajszivattyút. A motor fordulatszámát addig kell növelni, amíg az olajnyomás meg nem emelkedik.
A motort azonnal le kell állítani, majd ellenőrizni kell az olajszintet, az olajszűrőt és az olajszivattyút.
Mit kell tenni, ha a terhelt motor hűtővíz hőfoka nagyon magas? A motort vizes ronggyal kívülről hűteni kell. Gázt adunk és széllel szembe fordulunk, így a megnövekedett menetszél várhatóan lehűti a motort. A motor fordulatszámát azonnal csökkenteni kell, ha a hőfok nem csökken a motort le kell állítani.
A motor fordulatszámát azonnal csökkenteni kell, ha a hőfok nem csökken a motort le kell állítani.
Mit jelent a gázolaj bedermedése? A porlasztott gázolaj a henger hideg felületére kicsapódik és indítási nehézségeket okoz. A gázolaj hőmérséklete nagy hidegben eléri a dermedéspontját, a paraffin kiválik belőle és eltömíti az üzemanyag rendszert. A gázolaj hőmérséklete nagy melegben meghaladja a dermedéspontját, kiválik belőle a paraffin és eltömíti az üzemanyag rendszert.
A gázolaj hőmérséklete nagy hidegben eléri a dermedéspontját, a paraffin kiválik belőle és eltömíti az üzemanyag rendszert.
Hogyan ellenőrzi a motor üzem közbeni állapotát? Csak a műszereket kell figyelni, azok biztos információkat szolgáltatnak számomra. Műszerek segítségével és a motor működésének vizuális ellenőrzésével egyaránt. A motor hangja és a kipufogó gáz jellege alapján meg lehet állapítani a működés állapotát.
Műszerek segítségével és a motor működésének vizuális ellenőrzésével egyaránt.
Mire utalhat, ha a motor fordulatszáma hirtelen megnő, de a hajó sebessége lecsökken. A hajóra felakadt egy uszadék és azt magával vonszolja. A hajtáslánc meghibásodására utal, tengelytörésre, a hajócsavar sérülésére, a hajócsavar nyírócsapjának törésére, tengelykapcsoló hibára. Az üzemanyag rendszerben lévő dugulás megszűnt.
A hajtáslánc meghibásodására utal, tengelytörésre, a hajócsavar sérülésére, a hajócsavar nyírócsapjának törésére, tengelykapcsoló hibára.
Mire utalhat, ha a hajtómű sebességbe kapcsolásakor a motor rendellenesen rezonálni kezd? A motor egyik hengere kihagy és terhelt állapotban a szerkezet berezonál. A hajtómű olajszintje alacsony. A hajócsavar egyik szárnya sérülhetett és az emiatt keletkezett rezgéseket a hajtómű továbbítja a motorhoz.
A hajócsavar egyik szárnya sérülhetett és az emiatt keletkezett rezgéseket a hajtómű továbbítja a motorhoz.
Mire utalhat, ha a motor akadozva jár, leáll? A motor gyújtáskapcsolója kontakthibás. Az üzemanyag rendszer meghibásodására utal, a tank levegőztetője nem lett kinyitva, eltömődött a szűrő, lelevegősödött a rendszer, vizes az üzemanyag. Az üzemanyag oktánszáma nem megfelelő.
Az üzemanyag rendszer meghibásodására utal, a tank levegőztetője nem lett kinyitva, eltömődött a szűrő, lelevegősödött a rendszer, vizes az üzemanyag.
Mire utalhat, ha a kipufogó füst színe kékes árnyalatú? Kenőolaj került az égéstérbe, esetlegesen a dugattyúgyűrűk kopása, törése miatt. Az üzemanyag cetánszáma nem megfelelő. Oxigénszegény az égés a motorban. Lehetséges, hogy a levegőszűrő eltömődött.
Kenőolaj került az égéstérbe, esetlegesen a dugattyúgyűrűk kopása, törése miatt.
Mire utalhat, ha a kipufogógáz fehéres színű? Oxigénszegény az égés a motorban. Lehetséges, hogy a levegőszűrő eltömődött. Az üzemanyag cetánszáma nem megfelelő. Víz került az égéstérbe esetlegesen a hengerfej tömítés sérülése miatt, vagy vizes az üzemanyag.
Víz került az égéstérbe esetlegesen a hengerfej tömítés sérülése miatt, vagy vizes az üzemanyag.
Mire utalhat, ha a kipufogó gázok erős fekete színűek? Tökéletlen égés a motorban, általában oxigén szegény állapotra utal. A levegőszűrő cserére szorulhat. Kenőolaj került az égéstérbe, esetlegesen a dugattyúgyűrűk kopása, törése miatt. Víz került az égéstérbe esetlegesen a hengerfej tömítés sérülése miatt, vagy vizes az üzemanyag.
Tökéletlen égés a motorban, általában oxigén szegény állapotra utal. A levegőszűrő cserére szorulhat.
Kétkörös hűtés rendszerű hajóban a belső víz hőmérséklete indítás után az üzemi fölé emelkedik. Mi lehet az oka? A termosztát idő előtt kinyitott, eltömődött a belső kör szívónyílása. A termosztát nem nyit ki, valamelyik szivattyú nem működik, eltömődött a külső hűtőkör. A belső kör vízszűrője eltömődött, túl magas a külső víz hőmérséklete.
A termosztát nem nyit ki, valamelyik szivattyú nem működik, eltömődött a külső hűtőkör.
Mit szolgál a hajók kormányrendszerébe beépített áttétel rendszer? A kormánylapát kitérítési szögtartományát növeli. Nagyobb méretű illetve nagyobb sebességű hajókon a kormányzáshoz szükséges nagyobb erőt biztosítja. Tehermentesíti a kormánylapát felfüggesztését.
Nagyobb méretű illetve nagyobb sebességű hajókon a kormányzáshoz szükséges nagyobb erőt biztosítja.
Mire szolgál a hajtómű? A motor nyomatékának és fordulatszámának, illetve a tengelyrendszer forgási irányának megváltoztatására szolgál. A állítható szárny állásszögű hajócsavarok esetében a hajócsavar szárnyainak állítását végzi. A motor fordulatszámától függően beállítja a nyomatékot.
A motor nyomatékának és fordulatszámának, illetve a tengelyrendszer forgási irányának megváltoztatására szolgál.
Az alábbiak közül melyik a hajtási lánc eleme? Csavartengely. Motortartó bak. Kormánytengely.
Csavartengely.
Mi a tömszelence feladata? A külső köri hűtővíz hajótesten való kivezetésekor a tömítést biztosítja. A hajó motor rögzítésének rezgéscsillapító eleme. A csavartengely hajótestből való kivezetésénél a vízzáró tömítést biztosítja.
A csavartengely hajótestből való kivezetésénél a vízzáró tömítést biztosítja.
Melyek a horgonycsörlő meghatározó paraméterei? A horgonykapa méret, tolóerő, a vontatási sebesség, a lánc/kötél vastagsága, amit kezelni tud. A teljesítmény, vonóerő, súlytartó képesség, a vontatási sebesség, a lánc/kötél vastagsága amit kezelni tud és a szerkezet önsúlya. A teljesítmény, a vonóerő, súlytartó sebesség, a vontatási sebesség, a horgonyszár hossza amit kezelni tud és a szerkezet önsúlya.
A teljesítmény, vonóerő, súlytartó képesség, a vontatási sebesség, a lánc/kötél vastagsága amit kezelni tud és a szerkezet önsúlya.
Mit célszerű téli konzerváláskor elvégezni az alábbiak közül? Belső hűtővíz fagyállóságának ellenőrzése. Vízcsövek szelepeinek, csapjainak kiszerelése. Dugattyúk kiszerelése és bezsírozása.
Belső hűtővíz fagyállóságának ellenőrzése.
Mit célszerű téli konzerváláskor elvégezni az alábbiak közül? A forgattyús ház feltöltése desztillált vízzel. A hűtővíz rendszer feltöltése kenőolajjal. A hengerekbe kevés friss kenőolaj betöltése.
A hengerekbe kevés friss kenőolaj betöltése.
Mit célszerű téli konzerváláskor elvégezni az alábbiak közül? A kiegyenlítő tartályból a gázolaj leengedése. A karburátorból a benzin leengedése. A motor felfüggesztésének fellazítása.
A karburátorból a benzin leengedése.
Mit célszerű téli konzerváláskor elvégezni az alábbiak közül? Bowdenek, huzalozások tisztítása, olajozása, zsírzása. Az akkumulátor kikötése és az elektrolit lecserélése. Kipufogó és szívó szelepek nyitott állapotban való rögzítése.
Bowdenek, huzalozások tisztítása, olajozása, zsírzása.
Horgony felszedése közben hogyan csökkenthetjük az elektromos csörlő terhelését? A horgonycsörlő működtetése közben a főgéppel lassú előremenetet alkalmazva csökkenthetjük a lánc és a csörlő terhelését. A hajóval áthajózunk a horgony fölött, majd amint a horgony felszakadt megállítjuk a hajót a mederhez képest, és a csörlő segítségével felhúzzuk a horgonyt. A hajóval a horgony fölé állunk, és ezt követően kezdjük meg a csörlővel beszedni a horgonyláncot.
A horgonycsörlő működtetése közben a főgéppel lassú előremenetet alkalmazva csökkenthetjük a lánc és a csörlő terhelését.
Mit nevezünk víziútnak? Vízi útnak csak a mesterségesen kialakított vízterületet (például csatorna) nevezzük, ahol a hajózás lehetséges. A vízi közlekedés pályái a víziutak, amelyek természetesek (folyók, tavak, tengerek) és mesterségesek (hajózó csatornák, mesterséges tavak) lehetnek. Vízi útnak a vízterület felett átívelő hidakat, a vízterületet átszelő kompjáratok útvonalait és a vízterület alatt húzódó alagutakat nevezzük.
A vízi közlekedés pályái a víziutak, amelyek természetesek (folyók, tavak, tengerek) és mesterségesek (hajózó csatornák, mesterséges tavak) lehetnek.
Hogyan jellemezzük az alsó-szakasz jellegű folyóvizet? Nagy esésű, vízsebességű, szűk kanyarokkal tarkított, kis vízmélységű és szűkebb meder keresztmetszetű. Közepes szélességű, viszonylag nagyobb vízmélységgel, nagyobb kanyarívekkel rendelkező, és közepes vízsebességű. Viszonylag kis esésű, hordaléklerakások útján létrejött szigetekkel megtűzdelt, széles mederrel rendelkező.
Viszonylag kis esésű, hordaléklerakások útján létrejött szigetekkel megtűzdelt, széles mederrel rendelkező.
Az alábbiak közül mit nevezünk egy víziút dinamikai jellemzőjének? A víziút hossza, a tengerszint feletti magassága és esése. A legkisebb kanyarulati sugár, a hajóút legkisebb szélessége, a legkisebb szabad űrszelvény méret. A vízállás, a gázlómélység, a vízsebesség.
A vízállás, a gázlómélység, a vízsebesség.
Mit nevezünk hajóútnak? A víziutakon kívüli, kevésbé forgalmas, a hajóforgalom számára fenntartott területet. A kikötőből a víziútig tartó, rendszerint egy irányú közlekedést biztosító vízterület. A víziutakon rendszerint bójákkal és fényjelzésekkel a tájékozódást elősegítő jelzésekkel kitűzött, a hajóforgalom számára fenntartott területet.
A víziutakon rendszerint bójákkal és fényjelzésekkel a tájékozódást elősegítő jelzésekkel kitűzött, a hajóforgalom számára fenntartott területet.
Igaz e, hogy Magyarország nemzetközi víziútja a Duna, Tisza és a Dráva? Hamis. Igaz.

Hamis.
Mi a víziút? Víziút minden olyan állami kezelésben álló folyó, tó és csatorna, amely geometriai méreteinél fogva időszakos vagy állandó jelleggel hajózásra alkalmas. Csak azt a vízterületet tekintjük víziútnak, ami hajózási jelekkel ki van tűzve. A víziközlekedés pályája, a folyók, csatornák és tavak – miniszteri rendeletben víziúttá nyilvánított – szakasza vagy része.
A víziközlekedés pályája, a folyók, csatornák és tavak – miniszteri rendeletben víziúttá nyilvánított – szakasza vagy része.
A víziutakon az állam garantálja a víziút osztálya szerinti vízmélység mindenkori rendelkezésre állását? Igen.
Nem.
Nem.
Mit nevezünk a térkép méretarányának? A kicsinyítés mértékét térképi méretaránynak nevezzük, amely megadja, hogy milyen térképi vetület alapján készült a térkép. A kicsinyítés mértékét térképi méretaránynak nevezzük, amely megadja, hogy a térképlapon mekkora területet ábrázolnak. A nagyítás mértékét térképi méretaránynak nevezzük, amely megadja, hogy a térképen milyen tereptárgyakat ábrázolnak.
A kicsinyítés mértékét térképi méretaránynak nevezzük, amely megadja, hogy a térképlapon mekkora területet ábrázolnak.
Mit jelent a térképen az M 1:10000 jelzés? A térképen 1 cm távolság a valóságban 10000 méter. A térképen 1 cm távolság a valóságban 100 méter. A térképen 1 cm távolság a valóságban 1 kilométer.
A térképen 1 cm távolság a valóságban 100 méter.
Mit jelent a térképen az M 1:25000 jelzés? A térképen 1 cm távolság a valóságban 2,5 kilométer. A térképen 2,5 cm távolság a valóságban 1 kilométer. A térképen 4 cm távolság a valóságban 1 kilométer.
A térképen 4 cm távolság a valóságban 1 kilométer.
Merre található az északi irány a térképeken, ha külön erre utaló jelölést nem látunk rajta? A méretaránytól függően vagy jobbra vagy balra esik az északi irány. A térkép felső éle felé. A térkép alsó éle felé.
A térkép felső éle felé.
A vízmércéken mért vízállásból mire lehet következtetni? A vízmérce szelvényében fennálló legnagyobb vízmélységre. Arra, hogy az adott víziút apadó- vagy áradó jellegű fázisban van. A merülési korlátozásokkal érintett területeken mérhető vízmélységekre.
A merülési korlátozásokkal érintett területeken mérhető vízmélységekre.
Igaz e, hogy Buda a Duna jobb partján található? Hamis. Igaz.

Igaz.
A GPS helyzetmeghatározás minden körülmények között lehetséges?
Nem. Igen.
Nem.
Mit nevezünk a folyókon hegymenetnek? A folyó forrása felé való haladást jelenti. A folyókon a hegymenet irányát a hatóságok állapítják meg. A folyó torkolata felé való haladást jelenti
A folyó forrása felé való haladást jelenti.
Mit nevezünk a folyókon völgymenetnek? Általánosan a folyó torkolata felé történő haladás. A folyókon a völgymenet irányát a hatóságok állapítják meg. A folyó forrása felé való haladást jelenti.
Általánosan a folyó torkolata felé történő haladás.
Folyón a hajó orra a folyásiránnyal szemben mutat, a parthoz képest a folyásirányban mozog, a hajtása előrementbe kapcsolt. Hegymenőnek, vagy völgymenőnek számít a víziközlekedési szabályok szerint? Völgymenőnek. Hegymenőnek. Egyiknek sem, az ilyen hajó a közlekedés szempontjából veszteglő, hiszen ez a helyzet csakis horgonyzáskor fordulhat elő.
Hegymenőnek.
Mi a vízállás? A vízszint magassága illetőleg mélysége a vízmérce legalsó pontjának, mint viszonyítási pontnak a szintjétől. A vízszint magassága illetőleg mélysége a vízmérce nulla-pontjának, mint viszonyítási pontnak a szintjétől. Állóvizeken, tavakon az áramlásoktól mentes vízterület a vízállás.
A vízszint magassága illetőleg mélysége a vízmérce nulla-pontjának, mint viszonyítási pontnak a szintjétől.
Hogyan mérjük a vízállást? A vízterületen elhelyezett vízmércéről tudjuk leolvasni. Az aktuális vízhozamból számolják ki. Hajóról minden nap ultrahangos vízmélység mérővel mérik le.
A vízterületen elhelyezett vízmércéről tudjuk leolvasni.
Milyen jelölésekkel rendelkezik a vízmérce? 5 centiméteres osztás és deciméteres számozás. Egy centiméteres osztás és 5 centiméteres számozás. 2 centiméteres osztás és deciméteres számozás.
2 centiméteres osztás és deciméteres számozás.
Milyen vízállást olvas le az ábrán látható vízmércéről? 56 centiméter 5,6 centiméter 56 deciméter 56 centiméter
Milyen vízállást olvas le az ábrán látható vízmércéről? 4,8 centiméter 48 deciméter 48 centiméter 48 centiméter
Milyen vízállást olvas le az ábrán látható vízmércéről? 2 deciméter és 6 centiméter 2,6 centiméter 26 deciméter 2 deciméter és 6 centiméter
Hol mérik a Balatonon a hivatalos vízállást? Balatonfüreden Siófokon Tihanynál
Siófokon
Alapvetően mitől függ egy folyó vízhozama? A folyó gázlóinak számától, a hidak pilléreinek méretétől és elhelyezkedésétől. A vízgyűjtő terület nagyságától és a vízgyűjtő területről lefolyó víz mennyiségétől. A mellék folyók számától, a torkolat távolságától.
A vízgyűjtő terület nagyságától és a vízgyűjtő területről lefolyó víz mennyiségétől.
Milyen vízállás kategóriákat ismerünk? Megkülönböztetünk kisvizet, középvizet és magas vizet, továbbá árvizet Megkülönböztetünk alsó vizet, középvizet és felső vizet, továbbá árvizet. Megkülönböztetünk mellékvizet, felvizet, alvizet és közepes vizet.
Megkülönböztetünk kisvizet, középvizet és magas vizet, továbbá árvizet
Mit nevezünk vízjárásnak? A mederben a vízszint magasságát. A vízhozam és a vízállás többé-kevésbé szabályszerű ingadozását. A folyó mederkeresztmetszetén időegység alatt átfolyó víz mennyiségét.
A vízhozam és a vízállás többé-kevésbé szabályszerű ingadozását.
Mi jellemzi a folyó sodorvonalának és a folyó középvonalának viszonyát? Ezek az un. inflexiós pontban metszik egymást. Ezek mindig egy vonalba esnek. Ezek sohasem metszik egymást.
Ezek az un. inflexiós pontban metszik egymást.
Mi a sodorvonal? A vízfolyások legmélyebb pontjait összekötő vonal. A vízfolyások legkisebb áramlási sebességű pontjait összekötő vonal. A vízfolyások legnagyobb áramlási sebességű pontjait összekötő vonal.
A vízfolyások legnagyobb áramlási sebességű pontjait összekötő vonal.
Mi hozhat létre áramlatokat a tavakon? A meder lejtése és a vízmélység különbség. A vízhőfok különbségek az egyes vízterületek között, valamint a vízkivételi művek hatásai. A folyamatosan egy irányból fújó szél, vagy folyó befolyás.
A folyamatosan egy irányból fújó szél, vagy folyó befolyás.
Hogyan változik a folyóvíz sebessége mederszűkületben? A vízfolyás sebessége lelassul. A vízfolyás sebessége felgyorsul. A vízfolyás sebessége nem változik.
A vízfolyás sebessége felgyorsul.
Mi a limány jellemzője? Rendellenes, sokszor a folyó folyási irányával ellentétes irányú áramlás. Rendkívül sebes áramlási szakasz a folyóvízen. Az álló vizek, tavak áramlást végző területei.
Rendellenes, sokszor a folyó folyási irányával ellentétes irányú áramlás.
Mit tapasztalunk duzzasztóműhöz völgymenetben közeledve? A vízfolyás sebessége és a vízmélység lecsökken, a meder összeszűkül. A vízfolyás sebessége felgyorsul, a vízmélység lecsökken, és a meder kiszélesedik. A vízfolyás sebessége lecsökken, a vízmélység megnövekszik, és a meder kiszélesedik.
A vízfolyás sebessége lecsökken, a vízmélység megnövekszik, és a meder kiszélesedik.
Duzzasztómű környezetében általában a folyó melyik részén hajózunk? Al- és felvízen a zsilip oldali partok mentén. A duzzasztómű alvízi oldalán a folyó teljes szélességében jól hajózható, a felvízen a zsilip oldali part mentén hajózunk. A duzzasztómű felett a folyót teljes szélességében hajózható, az alvízi oldalon a zsilip oldali part mentén hajózunk.
Al- és felvízen a zsilip oldali partok mentén.
Mi az uralkodó szélirány a Balatonon? Észak-nyugati Dél-keleti Észak-keleti
Észak-nyugati
Mitől függ a szél hajóra gyakorolt hatása? A szél sebességétől, a hajó kormányképességétől, a hajó alatti víz mélységétől. A szél irányától, a hajó sebességétől, a vízmélységtől. A szél sebességétől, a szélnek kitett felület nagyságától, a hajó vízbe merülő részének méretétől.
A szél sebességétől, a szélnek kitett felület nagyságától, a hajó vízbe merülő részének méretétől.
Milyen skálát használunk a szél erősség becslésére? Fahrenheit skálát. Coriolis skálát. Beaufort skálát.
Beaufort skálát.
Merre fúj az észak-keleti szél? Dél-nyugatra Észak -keletre Északról fúj keletre
Dél-nyugatra
Merre fúj a dél-keleti szél? Dél-keletre Észak-nyugatra Délről fúj keletre.
Észak-nyugatra
Adja meg az északi szél irányát fokban! 270 fok 0 fok 180 fok
0 fok
Adja meg a dél-keleti szél irányát fokban! 135 fok 45 fok 90 fok
135 fok
Adja meg a nyugati szél irányát fokban! 90 fok 225 fok 270 fok
270 fok
Hány fokozatú a belvízen használt, alap Beaufort skála? 10 fokozatú. 8 fokozatú. 13 fokozatú.
13 fokozatú.
Melyik a hidegfront jellemzője? A légnyomás az érkezése előtt mindig erősen süllyed, átvonulása után általában nem változik. Érkezése előtt a légnyomás mindig csökken, utána gyakran igen gyorsan emelkedik. Érkezése előtt a légnyomás mindig emelkedik utána gyakran igen gyorsan csökken.
Érkezése előtt a légnyomás mindig csökken, utána gyakran igen gyorsan emelkedik.
Melyik a melegfront jellemzője? A légnyomás az érkezése előtt mindig erősen süllyed, átvonulása után általában nem változik. Érkezése előtt a légnyomás mindig emelkedik utána gyakran igen gyorsan csökken. Érkezése előtt a légnyomás mindig csökken, utána gyakran igen gyorsan emelkedik.
A légnyomás az érkezése előtt mindig erősen süllyed, átvonulása után általában nem változik.
Melyik meteorológiai jelenség sematikus ábrázolását látja a képen? Ciklon. Melegfront. Hidegfront Hidegfront
Melyik meteorológiai jelenség sematikus ábrázolását látja a képen? Melegfront Ráfutó szél Hidegfront Melegfront
Mit nevezünk ködnek? A levegőben állandóan jelenlevő gázok kicsapódási formáját. A levegőben állandóan jelenlévő vízgőz, vagyis páratartalom kicsapódási formáját. A levegőben állandóan jelenlévő vízgőz nulla fok alatti megszilárdult megjelenése.
A levegőben állandóan jelenlévő vízgőz, vagyis páratartalom kicsapódási formáját.
Mit nevezünk harmatpontnak? Az a légnyomás érték, amikor az adott légtömegben lévő vízgőz vízzé csapódik ki. Azt a hőmérséklet, melyre az adott légtömegnek le kell hűlnie ahhoz, hogy a benne lévő vízgőz vízzé kicsapódjon. Az a páratartalom érték, amikor az adott légtömegben lévő vízgőz vízzé csapódik ki.
Azt a hőmérséklet, melyre az adott légtömegnek le kell hűlnie ahhoz, hogy a benne lévő vízgőz vízzé kicsapódjon.
Minek nevezzük azt a jelenséget, amikor a kásás jégből kezdenek kialakulni a nagyobb jégtáblák. Másodlagos jégzajlás. Jégtorlasz. Elsődleges jégzajlás.
Elsődleges jégzajlás.
Minek nevezzük azt a jelenséget, amikor az összeállt jégtáblákból, összefüggő jégtakaróból letöredeznek kisebb jégtáblák és a víz felszínén sodródnak. Másodlagos jégzajlás. Rianás. Elsődleges jégzajlás.
Másodlagos jégzajlás.
Befolyásolja-e a vízszennyezés a jégképződés folyamatát? Igen, általában lassítja a folyamatot. Igen, általában gyorsítja a folyamatot. Nem befolyásolja.
Igen, általában lassítja a folyamatot.
Melyik vízterületeinken működik vihar előrejelző szolgálat? Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó, Tisza-tó. Balaton, Tisza-tó, Hármas-Kőrös duzzasztott részei. Balaton, a Duna budapesti szakasza, Tisza folyó.
Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó, Tisza-tó.
Melyik állítás jellemző a viharjelzésre az alábbiak közül? Szezonálisan üzemel. Egész évben üzemel. Csak napkeltétől napnyugtáig üzemel.
Szezonálisan üzemel.
A viharjelző rendszer jelzőfényei hányszor villannak fel egy perc leforgása alatt első- és másodfokú jelzés esetén? 45 , 90 60 , 30 30 , 60
45 , 90
Érdemes-e útitervet készíteni: Igen. Nem.

Igen.
Mit értünk útiterv készítés alatt? A térképen berajzoljuk a indulási helyünk, és a végcélunk közti egyenest. A téli időszakban eltervezzük és le is írjuk, hogy nyáron hova megyünk el hajózni. Az utazás megkezdése előtt felmérjük egyik pontból a másikba való eljutás során felmerülő akadályok leküzdésének módját és a készletek utánpótlási lehetőségét.
Az utazás megkezdése előtt felmérjük egyik pontból a másikba való eljutás során felmerülő akadályok leküzdésének módját és a készletek utánpótlási lehetőségét.
Hosszabb útra indulva kishajóval, célszerű-e útvonaltervet készíteni? Nem kötelező, de érdemes.
Több napos út esetén kötelező.
Nem kötelező, de érdemes.
Melyek egyéni mentőeszközök? Mentő mellény, mentő patkó, mentő gyűrű. Mentőcsónak, mentő pad. Dobókörte kötéllel, szapoly
Mentő mellény, mentő patkó, mentő gyűrű.
Melyek kollektív mentőeszközök? Mentőcsónak, mentő pad. Tűzponyva, lékponyva. Mentő mellény, mentő patkó, mentő gyűrű.
Mentőcsónak, mentő pad.
Hínáros vízbe esve mi a helyes viselkedés? Le kell úszni a víz alá, és a tövénél kihúzni a hínárt. A lehető legkevesebb mozgással kell haladni, a karra, lábra tekeredett hínár szárakat le kell tépni. Ugyanúgy kell úszni benne, mint hínár mentes vízben.
A lehető legkevesebb mozgással kell haladni, a karra, lábra tekeredett hínár szárakat le kell tépni.
Mire következtet, ha egy hajót állandó orrszög alatt lát, és útvonaluk keresztezi egymást? Egyikünknek sem szabad változtatni útirányán és sebességén, mert így elkerüljük az összeütközést. A másik hajó horgonyon vagy bóján áll, és a parallaxis hiba miatt látom keresztezőnek az útvonalat. Ha egyikünk sem változtat menetirányán, vagy sebességén össze fogunk ütközni.
Ha egyikünk sem változtat menetirányán, vagy sebességén össze fogunk ütközni.
Mit hívunk orrszögnek? A hajó hossztengelye, valamint a hajó és a céltárgyat összekötő egyenes által bezárt szög a hajó farától mérve. A hajó kereszttengelye, és a fedélzet síkjának szöge az orr irányába nézve. A hajó hossztengelye, valamint a hajó és a céltárgyat összekötő egyenes által bezárt szög a hajó orrától mérve.
A hajó hossztengelye, valamint a hajó és a céltárgyat összekötő egyenes által bezárt szög a hajó orrától mérve.
Lékesedés esetén mit lehet tenni, ha nem sikerül a vízbetörést elhárítani és a hajó gyorsan süllyed? Amint ez bebizonyosodik, azonnal el kell hagyni a hajót. A legrövidebb időn belül horgonyt kell dobni. Partra kell futtatni a hajót ott, ahol erre alkalmas a part kiképzés.
Partra kell futtatni a hajót ott, ahol erre alkalmas a part kiképzés.
Mi az elsősegélynyújtás célja? Az élet megmentése, további egészségkárosodás megakadályozása, gyógyulás elősegítése. A mentőket riasztani, és még a mentők kiérkezése előtt a baleset helyszínére érni, hogy mi tájékoztathassuk a kiérkező mentőket. A társadalmi és erkölcsi normának megfelelően viselkedni a balesetet szenvedett közelében.
Az élet megmentése, további egészségkárosodás megakadályozása, gyógyulás elősegítése.
Köteles-e a hajó vezetője elsősegélyt nyújtani? Nem.
Igen.
Igen.
Köteles-e a hajó vezetője gondoskodni arról, hogy a beteg a legközelebbi alkalmas helyen, egészségügyi ellátásban részesülhessen? Igen.
Nem.
Igen.
Köteles-e mindenki a tőle elvárható módon elsősegélyt nyújtani? Igen.
Nem.
Igen.
Változhat-e az újraélesztési protokoll? Nincs újraélesztési protokoll, ezért nem is változhat. Igen, 5 évenként felülvizsgálják a statisztikák, klinikai tanulmányok és az újabb eszközök, gyógyszerek alapján. Nem, mert a jól bevált módszeren nem kell és nem is szabad változtatni.
Igen, 5 évenként felülvizsgálják a statisztikák, klinikai tanulmányok és az újabb eszközök, gyógyszerek alapján.
Milyen számon kell a mentőket értesíteni? 104, vagy 112. 105, vagy 112. 107, vagy 112.
104, vagy 112.
Hogyan biztosítunk átjárható légutat? Az elsősegély dobozban található intubáló szett segítségével. A fejet a hajas fejbőr kezdeténél, és az állnál megfogva hátra hajtjuk. Két ujjal kihúzzuk a nyelvet és gondoskodunk róla, hogy ne kerülhessen vissza a szájüregbe.
A fejet a hajas fejbőr kezdeténél, és az állnál megfogva hátra hajtjuk.
Hogyan vizsgáljuk a légzést? A sérült mellé fekszünk, mert így tudjuk a legjobban megfigyelni a mellkas mozgást. Fülünket a sérült szája elé helyezve figyeljük a mellkas mozgást. A sérült szája és orra elé tollpihét, vagy hasonló tárgyat teszünk.
Fülünket a sérült szája elé helyezve figyeljük a mellkas mozgást.
Mit nevezünk "hármas érzékelésnek"? A sérültet háromszor megvizsgálom, hogy biztos legyek az állapotában. A látás, hallás, szaglás alapján osztályozzuk a sérülteket. A sérült mellkas mozgását látom, a levegő áramlását érzem és hallom.
A sérült mellkas mozgását látom, a levegő áramlását érzem és hallom.
Mikor kielégítő a légzés? Ha 10 másodperc alatt legalább 3 légző mozgást figyelünk meg. Ha 10 másodperc alatt legfeljebb 1 légző mozgást figyelünk meg. Ha 10 másodperc alatt legalább 2 légző mozgást figyelünk meg.
Ha 10 másodperc alatt legalább 2 légző mozgást figyelünk meg.
Mit nevezünk mellkas kompressziónak? Fulladásnál a tüdőben lévő nyomásnövekedést hívjuk így. Fulladásnál a légszomjat hívjuk így. Újraélesztésnél a mellkas ütemes lenyomását és felengedését nevezzük így.
Újraélesztésnél a mellkas ütemes lenyomását és felengedését nevezzük így.
Felnőtt újraélesztésnél milyen mélyen kell a mellkast lenyomni? Kb. 1-2 cm. Kb. 5-6 cm. Kb. 12-15 cm
Kb. 5-6 cm.
Újraélesztésnél milyen mélyen kell a mellkast benyomni? A mellkas keresztmetszetének 1/6-áig. A mellkas keresztmetszetének 1/2-áig. A mellkas keresztmetszetének 1/3-áig.
A mellkas keresztmetszetének 1/3-áig.
Milyen testhelyzetben kell a mellkaskompressziót végezni? A sérült mellé térdelve, hajlított kézzel, karból nyomva. A sérült mellé térdelve, nyújtott karokkal, felsőtestből mozogva. A sérült mellé guggolva, nyújtott könyökkel combból rugózva.
A sérült mellé térdelve, nyújtott karokkal, felsőtestből mozogva.
Újraélesztésnél a két kézfejet ujjaknál összekulcsolva az alsó tenyér párnás részét a mellkas középvonalára a szegycsont alsó harmadára helyezve a férfi mellbimbók vonalában kell a mellkast lenyomni. Hamis.
Igaz.
Igaz.
Újraélesztésnél a kezünket ökölbe szorítva erőteljes ütéseket kell mérni a mellkasra, percenként 100-120 -szor. Igaz. Hamis.

Hamis.
Újraélesztésnél a test középvonalában a bordaív aljának vonalában kell erőteljes ütéseket kell mérni, percenként 100 -szor.
Igaz. Hamis.
Hamis.
Percenkét hány lenyomásra kell törekedni a mellkaskompresszió során? 100-120 2-30 220-230
100-120
Mellkas kompressziónál a mellkast mindig teljesen fel kell engedni.
Hamis. Igaz.
Igaz.
Mellkas kompressziónál a mellkast sosem szabad teljesen felengedni.
Hamis. Igaz.
Hamis.
Mennyi mellkaskompressziót kell végezni egymás után? 2 100 30
30
Legfeljebb mennyi ideig szüneteltethetjük a mellkas kompressziót? 15-20 másodperc 25-30 másodperc 5-10 másodperc
5-10 másodperc
30 mellkas kompresszió után mennyi befúvást kell végezni? 2 3 1
2
Szájból szájba vagy szájból orrba kell a befúvást végrehajtani? Mindkét módszer elfogadott. Szájból orrba. Szájból szájba.
Mindkét módszer elfogadott.
Mit kell tenni, ha több segítségnyújtó is van a közelben? A segítségnyújtók kiválasztják maguk közül a legrátermettebbet, és az a segítségnyújtó végzi a kompressziót és a befúvást a segítség megérkezéséig. A segítség nyújtók két percenként váltják egymást, a kompressziót és a befúvást ugyanaz a segítségnyújtó hajtja végre. Annak az segítségnyújtónak aki először a helyszínre ért, a később érkezőket el kell küldenie, és egyedül kell végeznie a kompressziót és a befúvást.
A segítség nyújtók két percenként váltják egymást, a kompressziót és a befúvást ugyanaz a segítségnyújtó hajtja végre.
Végezheti-e a befúvást az egyik, a kompressziót a másik segítségnyújtó. A páros munkára csak a kiképzett hivatásos ellátók vállalkozzanak akik képesek időveszteség nélkül összehangolni munkájukat. Ez az ellátási mód Magyarországon kifejezetten tiltott. Ez az ellátási mód ajánlott a kezdő elsősegélynyújtóknak.
A páros munkára csak a kiképzett hivatásos ellátók vállalkozzanak akik képesek időveszteség nélkül összehangolni munkájukat.
Több sérült esetén mi a helyes ellátási sorrend? 1. Eszméletlen, 2. Vérző, 3. Zúzódást szenvedett. 1. Vérző, 2. Eszméletlen, 3. Zúzódást szenvedett. 1. Eszméletlen, 2. Zúzódást szenvedett, 3. Vérző.
1. Eszméletlen, 2. Vérző, 3. Zúzódást szenvedett.
Több sérült esetén mi a helyes ellátási sorrend? 1. Erős vérzés, 2. Nyílt comb törés, 3. Klinikai halott. 1. Nyílt comb törés, 2. Erős vérzés, 3. Klinikai halott. 1. Klinikai halott, 2. Erős vérzés, 3. Nyílt comb törés.
1. Erős vérzés, 2. Nyílt comb törés, 3. Klinikai halott.
Több sérült esetén mi a helyes ellátási sorrend? 1. Harmad fokú égés, 2. Zavart tudatú, 3. Horzsolások. 1. Harmad fokú égés, 2. Horzsolások, 3. Zavart tudatú. 1. Zavart tudatú, 2. Harmad fokú égés, 3. Horzsolások.
1. Harmad fokú égés, 2. Zavart tudatú, 3. Horzsolások.
Igaz-e, hogy a törés, a rándulás és a ficam tünetei és ellátása hasonlóak? Igaz. Hamis.

Igaz.
Melyik sérülésre igaz az állítás? A csontszövet folytonossága megszakad. Törés. Rándulás. Ficam.
Törés.
Melyik sérülésre igaz az állítás? A két csontvég kimozdul a helyéről, az ízületi tok és szalag megnyúlik, vagy elszakad, azonban az ízületi felszínek a helyükön maradnak. Törés. Ficam. Rándulás.
Rándulás.
Melyik sérülésre igaz az állítás? Az erőbehatás végén a csontvégek az ízületi vápából kimozdulva rendellenes pozícióban maradnak. Ficam. Törés. Rándulás.
Ficam.
Mely állítások igazak a törés, rándulás ficam ellátására. Helyre rakás, sínbe rakás, izolációs fóliába tekerés, Mozgatási tilalom, jegelés, borogatás, rögzítés. Masszírozás, ékszerek eltávolítása, a sérült testrész melegen tartása.
Mozgatási tilalom, jegelés, borogatás, rögzítés.
Melyik vérzésre igaz az állítás? Gyenge intenzitású, nem ritkán csupán kisebb cseppekben jelentkezik a sérült bőrfelületen. Kapilláris/hajszáleres. Artériás/ütőeres Vénás/visszeres
Kapilláris/hajszáleres.
Melyik vérzésre igaz az állítás? A vérzés intenzitása erős is lehet, a vér színe rendszerint sötétpiros. Kapilláris/hajszáleres. Vénás/visszeres Artériás/ütőeres
Vénás/visszeres
Melyik vérzésre igaz az állítás? A vérzés tipikus jellemzője az élénkpiros, lüktető sugárban távozó vér. Kapilláris/hajszáleres. Vénás/visszeres Artériás/ütőeres
Artériás/ütőeres
Melyik vérzéstípus ellátásának lényege a fedőkötés? Kapilláris/hajszáleres. Artériás/ütőeres Vénás/visszeres
Kapilláris/hajszáleres.
Melyik vérzéstípus ellátásának lényege a nyomókötés? Kapilláris/hajszáleres. Vénás/visszeres Artériás/ütőeres
Vénás/visszeres
Melyik vérzéstípus ellátásának lényeges lépése a nyomáspont alkalmazása? Kapilláris/hajszáleres. Artériás/ütőeres Vénás/visszeres
Artériás/ütőeres
Mik a belső vérzés tünetei? Sápadtság, hideg, nedves bőr, szapora pulzus, szomjúság, fázás. Végtag görcsök, levertség, megemelkedett testhőmérséklet, verejtékezés. Hasfájás, hasmenés, hányinger, hányás, remegés, gyengeség.
Sápadtság, hideg, nedves bőr, szapora pulzus, szomjúság, fázás.
Mik a sokk tünetei? Végtag görcsök, levertség, megemelkedett testhőmérséklet, verejtékezés. Hasfájás, hasmenés, hányinger, hányás, remegés, gyengeség. Sápadtság, hideg, nedves bőr, szapora pulzus, szomjúság, fázás.
Sápadtság, hideg, nedves bőr, szapora pulzus, szomjúság, fázás.
Igaz-e, hogy a sokkos állapot mindig életveszélyesnek tekinthető? Hamis. Igaz.

Igaz.
Mitől alakul ki a sokkos állapot? A vér látványától. Nagy öröm hatására. A szervezet folyadékháztartásának hirtelen megváltozásától.
A szervezet folyadékháztartásának hirtelen megváltozásától.
Medence, vagy gerinc sérültnél lehet-e sokkfektetést alkalmazni? Igen. Nem.

Nem.
Kell-e gerinc sérülésre gyanakodnunk magasból leesett sérültnél?
Nem. Igen.
Igen.
Kell-e gerinc sérülésre gyanakodnunk lépcsőről leesett sérültnél? Nem.
Igen.
Igen.
Kell-e gerinc sérülésre gyanakodnunk sekély vízbe ugrott sérültnél? Igen.
Nem.
Igen.
Kell-e gerinc sérülésre gyanakodnunk hirtelen összeeső sérültnél? Igen.
Nem.
Nem.
Mi a legfontosabb feladat az égési sérülések ellátásánál? Hűtés, hőelvonás. Izolációs fólia használata. Mozgatási tilalom.
Hűtés, hőelvonás.
Égési sérülés hűtésére mi a legmegfelelőbb? Víz. Napolaj. Tejföl.
Víz.
Igaz-e, hogy égési sérült esetében a ruhákat és ékszereket el kell távolítani. Igaz, az égett területbe ragadt ruhákat/ruhadarabokat hirtelen kell kirántani a sebből. Igaz, de az égett területbe ragadt ruhákat/ruhadarabokat nem szabad eltávolítani. Igaz, de csak az égett területbe ragadt ruhákat/ruhadarabokat kell eltávolítani.
Igaz, de az égett területbe ragadt ruhákat/ruhadarabokat nem szabad eltávolítani.
Melyik állítás igaz égési sérülés estében? Mindig a csuklókat kell hűteni. Az egész testet kell hűteni. Csak az égett testrészt és környékét kell hűteni.
Csak az égett testrészt és környékét kell hűteni.
Egészítse ki a mondatot! Az égés kiterjedésének mérésére a(z) … szabályt használjuk. 5-ös 9-es 7-es
9-es
A napszúrás, vagy a tartós meleg hatására bekövetkezett rosszullét a súlyosabb? Egyforma. A tartós meleg hatására. A napszúrás.
A tartós meleg hatására.
Melyek a napszúrás tünetei? Fejfájás, hányinger, hányás. Kettős látás, tarkómerevség. Nincs jellegzetes tünete.
Fejfájás, hányinger, hányás.
Napszúrás és meleg okozta rosszullét esetén mi a kezelés módja? Izolációs fóliát kell használni. Árnyékba, szellős helyre kell vinni, lefektetni, meg kell itatni, hűtőborogatást alkalmazni. Le kell venni a ruháit és az ékszereit, és stabil oldalfekvésbe kell rakni.
Árnyékba, szellős helyre kell vinni, lefektetni, meg kell itatni, hűtőborogatást alkalmazni.
Mi a hipotermia? A test hőmérséklete tartósan 40 fok fölé emelkedik. A betegségektől való kórós félelem. A testhőmérséklet tartósan 35 fok alá süllyed.
A testhőmérséklet tartósan 35 fok alá süllyed.
Mi a hipotermia? Magas vérnyomás. A betegségektől való kórós félelem. Kihűlés.
Kihűlés.
Mi a legfontosabb feladat a hipotermiás sérülések ellátásánál? Hűtés, hőelvonás. Mozgatási tilalom. További hővesztés gátlása.
További hővesztés gátlása.
Okozhat-e sokkos állapotot a hipotermiás sérült hirtelen felmelegítése? Nem. Igen.

Igen.
Okozhat-e hipotermiás állapotot, az égési sérülést szenvedett, vagy lázas beteg túlzott hűtése?
Nem. Igen.
Igen.
Indokolt-e mérgezés gyanúja esetén a mentőhívás? Nem. Igen.

Igen.
Mi a legfontosabb feladat mérgezést szenvedett sérült ellátásánál? Hányás- és hasmenés csillapítót adni, rendőrt hívni. A mérget kiszívni, ellenmérget beadni. Mérgezés okának kiderítése, mentőhívás, beteg állapotának figyelése.
Mérgezés okának kiderítése, mentőhívás, beteg állapotának figyelése.
A szén-dioxid könnyebb a levegőnél? Igen. Nem.

Nem.
A szén-monoxid könnyebb a levegőnél? Igen.
Nem.
Igen.
A szén-dioxid nehezebb a levegőnél? Igen.
Nem.
Igen.
A szén-monoxid nehezebb a levegőnél? Nem.
Igen.
Nem.
Mit kell tenni vélhetően gázzal telített térbe történő belépés előtt? Semmit, mert nem szabad bemenni. Alaposan kiszellőztetni. Leguggolni, és így menni be.
Alaposan kiszellőztetni.
Milyen esetben alkalmazunk Heimlich-féle műfogást? Vízből kiemelésnél. Fulladó sérültnél. Spriccelő vérzés elállítására.
Fulladó sérültnél.
Mit kell tenni a fulladó sérülttel? Stabil oldalfekvésbe kell helyezni. Gégemetszést kell végrehajtani. Erőteljesen a lapockái közé csapni.
Erőteljesen a lapockái közé csapni.
Mit kell tenni a fulladó sérülttel? Heimlich-féle műfogást kell alkalmazni. Stabil oldalfekvésbe kell helyezni. Gégemetszést kell végrehajtani.
Heimlich-féle műfogást kell alkalmazni.
Maximum hányszor kell egymás után a fulladó lapockái közé csapni? 5-ször. 1-szer. 10-szer.
5-ször.
Maximum hányszor kell egymás után gyomortáji lökést alkalmazni a fulladón? 10-szer. 1-szer. 5-ször.
5-ször.
Igaz-e, hogy először 5 lapockák közé mért ütést, majd 5 gyomortáji lökést kell alkalmazni a léguti idegen test távozásáig? Hamis.
Igaz.
Igaz.
Indokolt-e mentőt hívni, ha sikerült megszüntetni a légúti elzáródást? Igen. Nem.

Igen.
Bele lehet-e fulladni sekély vízbe?
Igen. Nem.
Igen.
Veszélyes-e alkoholos, vagy bódult állapotban vízbe ugrani? Nem. Igen.

Igen.
Mi az a növekvő négyszögek módszer, és hol használják? Pásztázási módszer vízbe esett felkutatására, melyet folyami körülmények között használnak. Lékesedés esetén egyre nagyobb lékponyvát kell a lékre helyezni. Pásztázási módszer vízbe esett felkutatására, melyet tavi körülmények között használnak.
Pásztázási módszer vízbe esett felkutatására, melyet tavi körülmények között használnak.
A növekvő négyszögek módszer használatakor hogyan változnak a megtett távolságok? Minden második derékszögű forduló után duplázódik a megtett távolság. Minden harmadik derékszögű forduló után duplázódik a megtett távolság. Minden második derékszögű forduló után az első hosszal növekszik a megtett út.
Minden második derékszögű forduló után az első hosszal növekszik a megtett út.
Mit lát az ábrán? Környezetre ártalmas anyagot szállító hajó megkülönböztető jelzését. Hatósági hajó megkülönböztető jelzését. A vízbeesettek keresésére szolgáló eltolt háromszögek módszerét. A vízbeesettek keresésére szolgáló eltolt háromszögek módszerét.
Hol használjuk az alábbi keresési módot? Álló vízen. Álló, és folyó vízen egyaránt. Folyó vízen. Álló vízen.
Az ábrán látható keresési módot hogyan hajtjuk végre? A fordulóknál a menetirányunkhoz képest 60 fokkal kell elfordulni, mindig azonos irányban. A fordulóknál a menetirányunkhoz képest 180 fokkal kell elfordulni, mindig azonos irányban. A fordulóknál a menetirányunkhoz képest 120 fokkal kell elfordulni, mindig azonos irányban. A fordulóknál a menetirányunkhoz képest 120 fokkal kell elfordulni, mindig azonos irányban.
Mit lát az ábrán? A vízbeesettek keresésére szolgáló növekvő négyzetek módszerét. A diagonális palánkolási mód elvi vázlatát. Szendvics szerkezetű műanyag hajó csúszásgátló felületének kiképzését. A vízbeesettek keresésére szolgáló növekvő négyzetek módszerét.
Hol használjuk az alábbi keresési módot? Álló vízen. Folyó vízen. Álló, és folyó vízen egyaránt. Álló vízen.
Az ábrán látható keresési módot hogyan hajtjuk végre? Két egymást követő szakasz egyforma hosszú, a következő kettő hossza az előző duplája. Két egymást követő szakasz egyforma hosszú, a következő kettő egy egységgel hosszabb. Két egymást követő szakasz egyforma hosszú, a következő kettő egy egységgel rövidebb. Két egymást követő szakasz egyforma hosszú, a következő kettő egy egységgel hosszabb.
Hol használjuk az alábbi keresési módot? Álló, és folyó vízen egyaránt. Álló vízen. Folyó vízen. Folyó vízen.
Az alábbiak közül melyik keresési módot/módokat használják álló vízen? c. a. és b. a. és c. a. és b.
Az alábbiak közül melyik keresési módot/módokat használják folyó vízen? c. a. és b. a. c.
Folyamon a szem elől tévesztett bajbajutottat hogyan kell felkutatni? Az eltolt háromszögek módszert alkalmazva keresem meg a bajbajutottat. A bajbajutott feltételezett helye alá hajózok, majd parttól partig felfelé haladva vizsgálok át egy folyamszakaszt. A bajbajutott feltételezett helye fölé hajózok, majd parttól partig lefelé haladva vizsgálok át egy folyamszakaszt.
A bajbajutott feltételezett helye alá hajózok, majd parttól partig felfelé haladva vizsgálok át egy folyamszakaszt.
Használható e vízből mentéshez például gumimatrac, vagy egyéb strandeszköz, ha nincs a hajón mentőpatkó, vagy mentőgyűrű? Igen, szükség esetén bármilyen tárgy ami erre alkalmas, igénybe vehető az életmentéshez. Nem mert nem biztonságos, és kicsúszhat a bajbajutott alól. Nem, mert minden hajón van mentőgyűrű, vagy mentőpatkó.
Igen, szükség esetén bármilyen tárgy ami erre alkalmas, igénybe vehető az életmentéshez.
Vízből mentésnél hogyan közelítjük meg a mentendőt álló vízen? Félszélben. Széllel szemben, legfeljebb negyed szélben. Hátszélben, háromnegyed szélben.
Széllel szemben, legfeljebb negyed szélben.
Vízből mentésnél hogyan közelítjük meg a mentendőt folyó vízen? Hegymenetben. Hegymenetben, vagy völgymenetben szabadon választható. Völgymenetben.
Hegymenetben.
A vízből mentésnél a mentendőt jobb vagy bal oldalról kell megközelíteni? Jobb. Mindegy. Bal.
Mindegy.
A vízből mentésnél a mentendőt szél alól, vagy szél felől kell megközelíteni álló vízen? Mindegy. Szél alól. Szél felől.
Szél alól.
Vízből mentésnél, milyen sebességgel kell a mentendő mellé érni? Minél gyorsabban. A hajó manőversebességével. Nullához közeli sebességgel.
Nullához közeli sebességgel.
Mit kell tennünk amikor a mentendő mellé érünk, ha gépi erővel közelítjük meg? A gépet hátramenetbe kell rakni. A gépet előre menetbe kell hagyni. A gépet üresbe kell rakni, vagy le kell állítani.
A gépet üresbe kell rakni, vagy le kell állítani.
Helyes-e a mentendő megközelítése az ábrán látható módon? A nyíl a folyás vagy a sodrás irányát jelöli. Nem. Igen.
Igen.
Helyes-e a mentendő megközelítése az ábrán látható módon? A nyíl a folyás vagy a sodrás irányát jelöli.
Nem. Igen. Nem.
Mit teszünk, ha folyó vízen hegymenetben haladva a hajónkról kiesik valaki, és ezt a hajó vezetőjeként azonnal észleljük? Azonnal visszafordulok lehetőleg abba az irányba, amelyik oldalon kiesett a személy. Egyenesen tovább haladok 2-3 hajóhosszt, majd visszafordulok a mentési manőverhez. Azonnal visszafordulok mindig ellentétes irányba, amerre beesett a személy.
Azonnal visszafordulok lehetőleg abba az irányba, amelyik oldalon kiesett a személy.
Mit teszünk, ha folyó vízen völgymenetben haladva a hajónkról kiesik valaki, és ezt a hajó vezetőjeként azonnal észleljük? Azonnal visszafordulok lehetőleg abba az irányba, amelyik oldalon kiesett a személy. Azonnal visszafordulok mindig ellentétes irányba, amerre beesett a személy. Egyenesen tovább haladok 2-3 hajóhosszt, majd visszafordulok a mentési manőverhez.
Egyenesen tovább haladok 2-3 hajóhosszt, majd visszafordulok a mentési manőverhez.
Hogyan kell a vízbe esett bajbajutottat kisgéphajóval megközelíteni? A legrövidebb időn belül, az mindegy hogyan. Széllel és/vagy áramlással szemben, a szél alatti oldalon maradva. Széllel és/vagy áramlással szemben, a szél feletti oldalon maradva.
Széllel és/vagy áramlással szemben, a szél alatti oldalon maradva.
Milyen veszélyeket rejthet a vízből mentett hajóba történő beemelése? A hajó oldalán történő beemelésnél mindig fennáll a borulás veszélye. Kisebb hajóval, csónakkal végzett mentésnél felborulhatunk. A hajó orránál és faránál történő beemelésnél mindig fennáll a borulás veszélye.
Kisebb hajóval, csónakkal végzett mentésnél felborulhatunk.
Milyen veszélyeket rejthet a vízből mentett hajóba történő beemelése? Ha háttal próbáljuk beemelni nem lát minket és megijedhet a mentendő. Ha háton emeljük be a mentendőt gerincsérülést okozhatunk neki. Ha háttal emeljük be a mentendőt vizet nyelhet.
Ha háton emeljük be a mentendőt gerincsérülést okozhatunk neki.
Hogyan minimalizálható a hajómotorok környezetterhelése? Megfelelő idejű bemelegítéssel, és a benzinkutak extra üzemanyagainak rendszeres használatával. Idejében elvégzett karbantartásokkal, a pontos, szakszerű beállításokkal és a gyár által előírt kenő és üzemanyagok használatával. A gyártó által erre a célra javasolt adalékok rendszeres használatával.
Idejében elvégzett karbantartásokkal, a pontos, szakszerű beállításokkal és a gyár által előírt kenő és üzemanyagok használatával.
Mire kell ügyelni a hajón keletkezett hulladékok eltávolításakor, kezelésekor? A környezetre nem káros hulladékok a parttól 300 méterre vízbe dobhatóak. Tavon semmilyen hulladék nem dobható a vízbe, folyamon az erre vonatkozó külön rendelkezések szerint van lehetőség rá. Semmilyen szennyeződés nem juthat a hajóból vízbe, olajat, veszélyes hulladékot, szennyvizet a parton erre rendszeresített tárolókba kell elhelyezni, üríteni.
Semmilyen szennyeződés nem juthat a hajóból vízbe, olajat, veszélyes hulladékot, szennyvizet a parton erre rendszeresített tárolókba kell elhelyezni, üríteni.
Mit szabad a vízbe dobni? Szervetlen anyagokat. Semmit. Bármit ami elsüllyed.
Semmit.
Milyen módon kell a hajón a hulladékot gyűjteni? A hajón nem kell hulladékot gyűjteni, a vízbe kell dobni. Szelektíven, zárható edényben. A hulladékot a fedélzeten elhelyezett olajos hordóba kell dobni.
Szelektíven, zárható edényben.
Kell-e rögzíteni a hulladék tárolására szolgáló eszközt.
Nem. Igen.
Igen.
A WC-vel felszerelt hajón kell-e lennie szennyvíz tartálynak? Nem. Igen.

Igen.
Szabad-e a hajón tartály nélküli WC-t üzemeltetni. Igen.
Nem.
Nem.
Mi az ami különösen magas károsanyag-kibocsátáshoz vezet és éppen ezért elkerülendő?
Magas olaj arány a keverék benzinben. Alacsony olaj arány a keverék benzinben.
Magas olaj arány a keverék benzinben.
Mi az ami különösen magas károsanyag-kibocsátáshoz vezet és éppen ezért elkerülendő? Levegőben szegény benzin levegő keverék.
Levegőben gazdag benzin levegő keverék.
Levegőben szegény benzin levegő keverék.
Mit kell tenni, ha tankoláskor üzemanyag kerül a vízbe? Ultrát kell rászórni. Nem kell tenni semmit. Értesíteni kell a vízirendészetet (107, 112).
Értesíteni kell a vízirendészetet (107, 112).
Mit kell tenni, ha tankoláskor üzemanyag kerül a vízbe? Nem kell tenni semmit. Ultrát kell rászórni. Értesíteni kell a katasztrófavédelmet (105, 112).
Értesíteni kell a katasztrófavédelmet (105, 112).
Mit kell tenni, ha tankoláskor üzemanyag kerül a vízbe? Nem kell tenni semmit. Értesíteni kell a területileg illetékes vízügyi igazgatóságot. Ultrát kell rászórni.
Értesíteni kell a területileg illetékes vízügyi igazgatóságot.
Hol kell elhelyezni kabinos hajóban a kézi tűzoltó készüléket? Az orrban A kabin bejárat mellett A géptérben, a motor mellett.
A kabin bejárat mellett
Hol kell tárolni egy gázpalackot a hajón? A kézi tűzoltó készülékre kell ezeket rakni. A lakótértől elkülönített, jól szellőző, naptól, sugárzó hőtől védett zárt helyen. Kizárólag a vízvonal alatt szabad tárolni.
A lakótértől elkülönített, jól szellőző, naptól, sugárzó hőtől védett zárt helyen.
Mire vezethető vissza legtöbbször a tüzek keletkezése? Globalizáció. Környezeti hatás. Felelőtlenség.
Felelőtlenség.
Milyen módon kell a hajón a tűzveszélyes anyagokat tárolni? A lakótértől elkülönített, jól szellőző, naptól, sugárzó hőtől védett zárt helyen. A kézi tűzoltó készülékre kell ezeket rakni. Kizárólag a vízvonal alatt szabad tárolni.
A lakótértől elkülönített, jól szellőző, naptól, sugárzó hőtől védett zárt helyen.
Miben szabad üzemanyagot tárolni? Akármiben, de egy edényben mindig csak egy fajta üzemanyagtípust szabad tárolni. Akármiben, de rá kell írni, hogy mi van benne. Az erre a célra rendszeresített minőségi tanúsítvánnyal rendelkező eszközben.
Az erre a célra rendszeresített minőségi tanúsítvánnyal rendelkező eszközben.
Hogyan kell ellenőrizni összeszerelés után a PB palack tömítettségét. Gyufával. Szivárgás ellenőrző spray-vel. Kóccal.
Szivárgás ellenőrző spray-vel.
Milyen típusú tüzek oltására alkalmas a porral oltó készülék? A,B,C,D típusú tüzekre. A, B, C,típusokra és minden elektromos tűz oltására. A,B,C típusúakra és elektromos tüzekre 1000 V feszültségig.
A,B,C típusúakra és elektromos tüzekre 1000 V feszültségig.
Téli tárolás idejére hogyan kell eljárni a poroltóval? Ki kell venni a hajóból, fagymentes és száraz helyiségben tárolni a téli állás alatt. Nincs vele tennivaló, marad a helyén. Ki kell venni, mert a kikötő személyzet intézkedik az esedékes felülvizsgálatáról.
Nincs vele tennivaló, marad a helyén.
Elektromos tüzek oltására használható e az A,B,C kategóriájú tüzek oltására alkalmas készülék? Igen, nincs feszültség korlátozás, mert az oltóanyag nem vezeti az áramot. Nem. Igen, 1000 Volt feszültségig.
Igen, 1000 Volt feszültségig.
Mi a hatásmechanizmusa a porral oltásnak? Az oltóanyag magas hő hatására folyadékká alakul, és lefedi, valamint lehűti a tüzet. Az oltóanyag elzárja a levegőtől az égő anyagot, valamint magas hő hatására széndioxid szabadul fel. Az oltóanyag gőzzé alakul a magas hő hatására, és elfolytja, valamint lehűti a tüzet.
Az oltóanyag elzárja a levegőtől az égő anyagot, valamint magas hő hatására széndioxid szabadul fel.
Hol kell a kézi tűzoltó készüléket elhelyezni? A menekülési útban. A légkamrában. A tűzveszélyes helyek közelében.
A tűzveszélyes helyek közelében.
Hol kell a kézi tűzoltó készüléket elhelyezni? A légkamrában. Könnyen hozzáférhető helyen. A menekülési útban.
Könnyen hozzáférhető helyen.
Hogyan kell a kézi tűzoltó készüléket elhelyezni? Könnyen oldható rögzítéssel. Nem szabad rögzíteni. Lopásvédelemmel ellátott fix rögzítéssel.
Könnyen oldható rögzítéssel.
Milyen veszélye van a szén-dioxiddal oltó készüléknek? A gáz alulról tölti ki a teret, így fulladásveszélyt okozhat. Előfordulhat, hogy nem jön ki belőle az oltópor. Nincs veszélye, ez a legbiztonságosabb oltókészülék.
A gáz alulról tölti ki a teret, így fulladásveszélyt okozhat.
Mi az első lépés, ha tűz üt ki a hajón? A hajóban tartózkodó személyek kimentése. A tűzoltók értesítése. A gázpalack, benzinkanna eltávolítása a hajóról.
A hajóban tartózkodó személyek kimentése.
Mi az az égési háromszög? A levegő, a tűz és az éghető anyag hármasa, amelynek egyidejű jelenléte az égés alapfeltétele. A levegő, a hő és a tűz hármasa, amelynek egyidejű jelenléte az égés alapfeltétele. A levegő, a hő és az éghető anyag hármasa, amelynek egyidejű jelenléte az égés alapfeltétele.
A levegő, a hő és az éghető anyag hármasa, amelynek egyidejű jelenléte az égés alapfeltétele.
Elegendő e a tűz eloltásához ha az égési háromszögnek csak az egyik tényezőjét vonjuk el? Nem. Igen, de csak elméletben. Igen.
Igen.
Mi jellemző a kompozit műgyanta égésére? Heves gázképződés mellett az anyag leginkább parázslik. Mérsékelt gázképződés mellett az anyag leginkább parázslik. Heves gázképződés, sűrű fekete, mérgező füst formájában.
Heves gázképződés, sűrű fekete, mérgező füst formájában.
Hány alapfeltétele van az égésnek? 1. 3. 5.
3.
Az égés alapfeltételei közül mennyit kell minimálisan megszüntetni, hogy a tűz elaludjon? 1. 3. 2.
1.
Honnan tudható meg a tűzoltó készülék lejárati időpontja? Az interneten kell megnézni. A készüléken hitelesítéskor felragasztható matricán feltüntetik. A tűzoltóság diszpécserét kell megkérdezni a 105-ös számon.
A készüléken hitelesítéskor felragasztható matricán feltüntetik.
Honnan tudható meg, hogy milyen tüzek oltására alkalmas tűzoltó készülékünk? Az interneten kell megnézni. A készüléken feltüntetett piktogramokból, és betűjelzésekből. A tűzoltóság diszpécserét kell megkérdezni a 105-ös számon.
A készüléken feltüntetett piktogramokból, és betűjelzésekből.
Kell-e a tűzoltóságot értesíteni, ha sikerült a tüzet eloltani?
Nem. Igen.
Igen.
Milyen számon kell a tűzoltóságot értesíteni? 105, vagy 112. 104, vagy 112. 107, vagy 112.
105, vagy 112.
A tűz melyik részét kell célozni a kézi tűzoltó készülékkel? A tőlünk távolabbi felét. A felénk eső részét. A közepét.
A felénk eső részét.
Melyik állítás jellemző a viharjelzésre az alábbiak közül? Piros és sárga rakétával figyelmeztetnek a veszélyre. Három tónusú hangjelzéssel figyelmeztetnek a veszélyre. Villogó fénnyel figyelmeztetnek a veszélyre.
Villogó fénnyel figyelmeztetnek a veszélyre.